Веб програмування на стороні сервера

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит
3Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Демків Л. С.ФеІ-21, ФеІ-22, ФеІ-23, ФеІ-24, ФеІ-25, ФеІ-26

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеІ-21
ФеІ-22
ФеІ-23
ФеІ-24
ФеІ-25
ФеІ-26

Опис навчальної дисципліни

Мета: розвинути у студентів системне базове уявлення, первинні знання, вміння і навички з основ веб програмування на стороні сервера і знань як наукової і прикладної дисципліни, достатні для подальшого продовження освіти та самоосвіти в галузі обчислювальної техніки, інформаційних систем різного призначення; уявлення про клієнт-серверну архітектуру; програмні засоби та програмне забезпечення, які використовують для розробки серверних веб застосунків; про основи протоколу HTTP та інші поширені Веб стандарти для взаємодії між клієнтською та серверною частинами; отримання базового рівня щодо програмування простих серверних Веб застосунків.

Цілі: розуміння принципу взаємодії між Веб клієнтом та Веб сервером та способів передачі даних між ними; функцій та призначення Веб посилань; форматів даних XML та JSON, а також їх прикладного використання
протоколу HTTP та вирішення прикладних задач обміну даних з його допомогою; налагодження Веб програм на стороні сервера з допомогою спеціалізованих інструментів; використання мови програмування JavaScript для створення простих Веб додатків на стороні сервера; проектування Веб інтерфейсу для вирішення заданої прикладної задачі.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:
основні принципи що лежать в основі клієнт-серверної архітектури, основні принципи взаємодії з сервером використовуючи сучасні стандарти Веб, стандартні підходи до організації такої взаємодії. Мати навички створення та налагодження Веб застосунків на стороні сервера. Розуміти підходи до проектування Веб інтерфейсів.

вміти:
застосовувати знання для розв’язування прикладних задач використовуючи сучасні стандарти та протоколи Веб, проектувати Веб інтерфейси для взаємодії з сервером з допомогою протоколу HTTP, створювати та налагоджувати Веб програми на стороні сервера використовуючи мову JavaScript та спеціалізовані інструменти.

Рекомендована література

Інтернет-ресурси:

 1. Git Book (yкраїнський переклад) https://git-scm.com/book/uk/v2
 2. Магія Git (онлайн книга) http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/intl/uk/
 3. Сучасний підручник з JavaScript (онлайн книга) https://uk.javascript.info/
 4. W3schools українською: Node.js Підручник https://w3schoolsua.github.io/nodejs/index.html#gsc.tab=0
 5. W3schools — Online Web Tutorials https://www.w3schools.com/
 6. Серія навчальних відео «Просто про Web» https://www.youtube.com/watch?v=ByJl2IcWSfc&list=PLcIcVZ3JhM-gsEmYSzhXy97jV8g5V1O3l
 7. cURL Documentation https://curl.se/docs/
 8. Fiddler Documentation https://docs.telerik.com/fiddler-everywhere/introduction
 9. Postman Documentation https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/
 10. Swagger Documentation https://swagger.io/docs/
 11. Сайт ExpressJS українською https://expressjs.com/uk/

Силабус: з навчальної дисципліни "Веб програмування на стороні сервера" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус