Технології захисту інформації (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Монастирський Л. С.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-41Футей О. В., Футей О. В.
ФеІ-42Футей О. В., Футей О. В.
ФеІ-43Футей О. В., професор Монастирський Л. С.
ФеІ-44Гура  В. Т., Гура  В. Т.

Опис навчальної дисципліни

Мета: виклад основ криптології, криптоаналізу, стенографії та фізико-технічних методів захисту інформації.

Завдання: навчити студентів шифрувати/розшифровувати інформацію з допомогою симетричних/асиметричних криптоалгоритмів та засобів стенографії; освоїти фізичні принципи роботи сенсорних систем та систем відеоспостереження, що застосовуються з метою захисту інформації.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття (означення) предмету; фундаментальні принципи криптології, криптоаналізу, квантової криптографії та стенографії; фізичні основи роботи сенсорних систем захисту інформації.

вміти: застосовувати крипто- та стено алгоритми для захисту конкретних інформаційних об’єктів; вміти застосовувати сенсори та відеосистеми для захисту об’єктів;

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: дискретна математика, програмування, електроніка, оптика.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Л.С. Монастирський. Системи і методи захисту інформації. Навчальний посібник – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2013. – 172 с.
  2. Л.С. Монастирський. Методичні вказівки з курсу.— Львів, Вид.центр ЛНУ, 2012, -166с.
  3. Жаровський Р.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Захист інформації у комп’ютерних системах. 2019, Житомир.
  4. В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. Сучасна криптографія. Основні поняття. Львів-2013, “Бак”, -144с.
  5. Т. Корнієнко, А. Мельник, В. Мельник. Алгоритм та процеси симетричного блокового шифрування. Львів-2013, “Бак”, -168с.
  6. Release OpenSSL 3.2.1 2023.
  7. Пузиренко, Олександр (2006). Комп’ютерна стеганографія. Теорія і практика Монографія. Архів оригіналу за 20 січня 2022. (PDF, 6,03MB)
  8. Закон України «Про засади інформаційної безпеки України» Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document.
  9. І.Гадзинська Захист даних під час війни. Що змінилось в Україні у 2023 -му. 2023-07-26.

Силабус: з навчальної дисципліни "Технології захисту інформації" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус