Веб програмування на стороні клієнта

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Демків Л. С.ФеІ-21, ФеІ-22, ФеІ-23, ФеІ-24, ФеІ-25, ФеІ-26

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеІ-21доцент Анохін  В. Є.
ФеІ-22доцент Анохін  В. Є.
ФеІ-23
ФеІ-24
ФеІ-25
ФеІ-26

Опис навчальної дисципліни

Мета: одержання студентами знань про сучасні веб-технології, які використовуються в мережі Інтернет, структуру веб-сайту, мову розмітки HTML, CSS, мову скриптів JavaScript.
А також отримати практичні навички, достатні для роботи на позиції Frontend Developer, а саме: сформувати глибоке розуміння головних технологій для frontend розробника: HTML, CSS, JavaScript; заглибитись у нюанси доступності, адаптивної верстки для будь-яких пристроїв; навчитися застосовувати JavaScript для динамічності та інтерактивності вебсторінок; навчитися використовувати фреймворки та бібліотеки для розробки застосунків; навчитися створювати інтерактивні інтерфейси в React;

Цілі: сформувати у студентів вміння створювати користувацькі web-інтерфейси використовуючи сучасні фреймворки та бібліотеки. Оптимально застосовувати html, css, javascript для розробки функціональний web-застосунків. Забезпечити набуття студентами практичного досвіду web-розробки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • мову гіпертекстової розмітки HTML, HTML5
 • сучасні пошукові технології та веб-сервіси,
 • каскадні таблиці стилів CSS, CSS3
 • мову програмування JavaScript, її бібліотеки та фреймворки

вміти:

 • створювати HTML сторінки з використанням каскадних таблиць стилів
 • розробляти інтерактивну складову веб-сайтів з використанням мов сценаріїв

Рекомендована література

Основна література:

 1. Інтеракитвний сайт для вивчення web-технологій https://www.w3schools.com/html/default.asp
 2. W3Schools українською -це освітній сайт для веброзробників, створений на основі популярного сайту W3Schools.com в перекладі українською мовою https://w3schoolsua.github.io/#gsc.tab=0
 3. Сучасний підручник з JavaScript // Електронний ресурс https://uk.javascript.info/
 4. Alex Banks, Eve Porcello Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps 2nd Edition //O’Reilly, 2020.
 5. Jiho Seok React.Js: Unravel the secrets of modern web development with ReactJS, from the basics to advanced concepts, including React Lifecycle Methods, Redux, React Router, and API //O’Reilly, 2023.
 6. The Progressive JavaScript Framework // Електронний ресурс https://vuejs.org/
 7. Guide to AngularJS Documentation // Електронний ресурс https://docs.angularjs.org/guide
 8. Introduction to Node.js // Електронний ресурс https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs
 9. Build fast, responsive sites with Bootstrap // Електронний ресурс https://getbootstrap.com/
 10.  Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.// Електронний ресурс https://tailwindcss.com/

Силабус: з навчальної дисципліни "Веб програмування на стороні клієнта" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус