Основи оптоелектроніки (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Корчак Ю. М.ФеІ-21, ФеІ-22, ФеІ-23, ФеІ-24, ФеІ-25, ФеІ-26

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеІ-21доцент Корчак Ю. М., Горон Б. І.
ФеІ-22Русиняк М. О., Лучка  В. Я.
ФеІ-23Горон Б. І.
ФеІ-24Федорович І. С., Федорович І. С.
ФеІ-25Федорович І. С., Федорович І. С.
ФеІ-26Федорович І. С., Горон Б. І.

Опис навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів з теоретичними основами оптоелектро-ніки та оптичної інформатики.

Цілі: формування у студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання та методи для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем оптоелектроніки, проведення обчислювальних експериментів з обробкою й аналізом результатів.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

 • експериментальні схеми для вивчення та застосування інтерференції, дифракції, поляризації та поглинання світла, голограм, оптоволокон, цифрових фотокамер, компонент дисплеїв тощо;
 • основні експериментальні закономірності технічної оптики і оптоелектроніки;
 • теоретичні моделі та схеми, що пояснюють експериментальний матеріал;
 • проблеми і перспективи оптичної та оптоелектронної інформатики;
 • способи практичного застосування вивчених явищ.

вміти:

 • теоретично аналізувати явища оптики та оптоелектроніки, давати їм правильне тлумачення;
 • складати схеми для вивчення та застосування інтерференції, дифракції та поляризації світла, пристроїв формування зображень, генерування та реєстрування світла тощо;
 • працювати з оптоелектронними приладами;
 • системно мислити, застосовувати методології системного аналізу для дослідження складних проблем у галузі оптоелектроніки, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;
 • застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем оптоелектроніки, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.

Рекомендована література

Основна:

 1. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Том 1. Основні принципи та прилади: навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рих-люк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.
 2. Кушнір О. С. Експериментальна оптика: Навчальний посібник / О. С. Кушнір, Ю. М. Корчак , Л. П. Луців-Шумський , С. В. Рихлюк – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 465 с.
 3. Кушнір О. С. Лабораторний практикум з фізичних основ оптоелектроніки: навчальний посібник / О. С. Кушнір, І. М. Азарова , А. І. Кашуба, О. М. Крупич, М. Р. Мостова, Г. І. Паночко. – Львів: Левада, 2021. – 148 с.
 4. Чадюк В. О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Передавання, пере-творення та приймання оптичного випромінювання: навч. посіб. У 2 кн. / В. О. Чадюк. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – Кн. 1. – 376 с.
 5. Lappin R. Handbook of Optoelectronics / R. Lappin. – Larsen and Keller Education, 2023. – 253 p.
 6. Barua P. Optoelectronics: Basics and Applications / P. Barua. – Kindle Edi-tion, 2023. – 98 p.
 7. Черняков Е. І. Оптоелектроніка. Частина 2. Прилади та пристрої / Е. І. Черняков, Ю. П. Мачехін, М. П. Кухтін, С. М. Кухтін. – Х.: ХНУ-РЕ, 2016. – 292 с.
 8. Dakin J. P. Handbook of Optoelectronics. Second edition. Volume 1. Concepts, Devices and Techniques / Edited by J. P. Dakin, R. G. W. Brown. – CRC Press, 2018. – 859 p.
 9. Dakin J. P. Handbook of Optoelectronics. Second edition. Volume 2. En-abling Technologies / Edited by J. P. Dakin, R. G. W. Brown. – CRC Press, 2018. – 718 p.
 10. Dakin J. P. Handbook of Optoelectronics. Second edition. Volume 3. Applied Optical Electronics / Edited by J. P. Dakin, R. G. W. Brown. – CRC Press, 2018. – 445 p.

Додаткова: 

 1. Luther Z. Optoelectronics: Principles and Practices / Z. Luther. – Mur-phy & Moore Publishing, 2022. – 247 p.
 2. Naito H. Organic Semiconductors for Optoelectronics / H. Naito. – Wiley, 2021. – 384 p.
 3. Корчак Ю. Світловипромінюючі діоди: історія створення, сьогодення та перспективи / Ю. Корчак, Ю. Фургала, Н. Корчак // Електроніка та інформаційні технології. – 2021. – В. 15. – с. 124-143.
 4. Zimmermann H. Ultra-Sensitive PIN and Avalanche Photodiodes Re-ceivers / H. Zimmermann. – Bristol: IOP Publishing, 2023. – 228 p.
 5. Schubert E. Fred. Light-Emmiting Diodes. 3rd Edition / E. Fred Schu-bert. – New York: Rensselaer Polytechnic Institute Troy, 2018. – 672 p.
 6. Maity A. B. Optoelectronics and Optical Fiber Sensors / A. B. Maity. – PHI Learning, 2013. – 280 p.
 7. Nisoli M. Semiconductor Laser Photonics / M. Nisoli. – Cambridge University Press, 2022. – 350 p.

Матеріали

 

Лабораторна робота № 1 ВИМІРЮВАННЯ ФОКУСНОЇ ВІДСТАНІ ОБ’ЄКТИВІВ ФОТОКАМЕР ЗА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМ МЕТОДОМ

Лабораторна робота № 2 АБЕРАЦІЇ ЛІНЗ ФОТОКАМЕР

Лабораторна робота № 3 ВЛАСТИВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ДЖЕРЕЛ

Лабораторна робота № 4 ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Лабораторна робота № 5 ЯВИЩА ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ТА ДИФРАКЦІЇ СВІТЛА

Лабораторна робота № 6 ВИМВРЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ТА ЯСКРАВІСНОЇ  ХАРАКРЕРИСТИК ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ

Лабораторна робота № 7 ФОТОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОГЕРЕНТНИХ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Лабораторна робота № 8 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛАЗЕРА

Лабораторна робота № 9 ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЙМАЧІВ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Лабораторна робота № 10 СПЕКТРАЛЬНА ЧУТЛИВІСТЬ ФОТОПРИЙМАЧІВ

Лабораторна робота № 11 ЗАПИС І ВІДТВОРЕННЯ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Силабус: з навчальної дисципліни "Основи оптоелектроніки" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус