Концепції побудови ІоТ рішень (КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Карбовник І. Д.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеІ-31
ФеІ-32
ФеІ-33
ФеІ-34

Опис навчальної дисципліни

Мета: висвітлити для студентів можливості диджіталізації фізичних явищ, аналізу даних сенсорів для прийняття рішень та ознайомити їх з принципами, які лежать в основі систем Інтернету речей, а також підходами до реалізації таких систем.

Цілі: Надання студентам розуміння технологій, на яких базується ІоТ, включаючи архітектуру систем, протоколи зв’язку та стандарти обміну повідомленнями та безпеки.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

як компонуються та функціонують сучасні системи Інтернету речей, включаючи архітектурні патерни, стандарти і протоколи, які використовуються в ІоТ рішеннях;

вміти:

розробляти комплексні ІоТ-рішення, починаючи від вибору сенсорів та написання програмного забезпечення для вбудованих пристроїв до створення масштабованих рішень із задіюванням ІоТ платформ.

Рекомендована література

Основна література

  1. Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізація «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,5Мбайт). – Київ: КПІім. Ігоря Сікорського, 2021. – 271 с. https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/dcd9e1aa-8bcc-4e76-b1e0-ed133bf616b2/content
  2. Пулеко І. В. Єфіменко А. А. Архітектура та технології Інтернету речей: навч. посіб. / І.В. Пулеко, А.А. Єфіменко. – Електронні дані. – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2022. – 234 c.
  3. Internet of Things in Modern Computing.Theory and Applications / Ed. by V. ChowdaryA. SharmaN. KumarV. Kaundal. – Taylor & Francis, 2023. – 239 p.
  4. Arora S. Design of Secure IoT Systems: A Practical Approach Across Industries / S. Arora. – McGraw-Hill, 2021. – 224 p.

Допоміжна література

  1. Kurniawan A. Internet of Things Projects with ESP32: Build exciting and powerful IoT projects using the all-new Espressif ESP32 / A. Kurniawan. – Packt Publishing, 2019. – 239 p.

Силабус: з навчальної дисципліни "Концепції побудови ІоТ рішень" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус