Комп’ютерні науки

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Комп’ютерні науки (122)

9-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32482:3Іспит
Адаптивні системи опрацювання інформації16241:1,5Залік
Інформаційна архітектура32322:2Іспит
Теорія інформації32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Адаптивні системи опрацювання інформації
Графічне програмування
32482:3Залік
Дисципліна на вибір 2:Низькорівневе програмування
Проектування МЕМС для інтелектуальних систем
Сучасні інтелектуальні сенсорні системи
32482:3Залік
Методи розпізнавання образів32482:3Іспит

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32322:2Іспит
Квантові комп’ютери і квантові обчислення32322:2Іспит
Методологія наукових досліджень (КРКТ)
Методологія наукових досліджень (КРКТ)
32322:2Іспит
Програмування на мові Python32322:2Іспит
Проектування інтелектуальних самоорганізованих систем32322:2Іспит
Проектування інтелектуальних систем на базі МК Raspberry Pi32322:2Іспит
Теорія ігор32322:2Іспит
Хмаркові технології32322:2Іспит
Цифрова обробка та класифікація зображень32322:2Іспит
Логічне програмування16161:1Залік
Дисципліна на вибір 1:Методи та алгоритми нечіткого моделювання
Розпізнавання образів
Системи комп’ютерної математики
32322:2Залік
Соціальний комп’ютинг32322:2Іспит
48243:1,5Залік
48483:3Залік

Освітня програма