Комп’ютерні науки

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Комп’ютерні науки (122)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Адаптивні системи опрацювання інформації 32 32 2:2 Іспит
Інформаційна архітектура 32 32 2:2 Іспит
Комп’ютерна лінгвістика 32 32 2:2 Іспит
Стохастичне моделювання 32 32 2:2 Іспит
Теорія інформації 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Адаптивні системи опрацювання інформації
Інформаційні технології в наукометрії
Мікрокомп’ютерні інтелектуальні системи
32 48 2:3 Залік
Дисципліна на вибір 2:Нечітка логіка
Проектування МЕМС для інтелектуальних систем
Сучасні інтелектуальні сенсорні системи
32 48 2:3 Залік
Методи розпізнавання образів 32 48 2:3 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантові комп’ютери і квантові обчислення 32 32 2:2 Іспит
Методологія наукових досліджень 32 32 2:2 Іспит
Програмування на мові Python 32 32 2:2 Іспит
Проектування інтелектуальних самоорганізованих систем 32 32 2:2 Іспит
Проектування інтелектуальних систем на базі МК Raspberry Pi 32 32 2:2 Іспит
Теорія ігор 32 32 2:2 Іспит
Хмаркові технології 32 32 2:2 Іспит
Цифрова обробка і класифікація зображень 32 32 2:2 Іспит
Соціальний комп’ютинг 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Методи та алгоритми нечіткого моделювання
Розпізнавання образів
48 48 3:3 Залік
Системи комп’ютерної математики 48 48 3:3 Залік

Освітня програма