Надійність програмно-апаратних систем (122 КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
97Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Монастирський Л. С.ФеІм-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІм-14професор Монастирський Л. С., професор Монастирський Л. С.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання та практичні навички для роботи із забезпеченням надійності програмно-апаратних систем (НПАС). Такі знання та навички слугують базисом для того, щоб вміти реалізовувати та застосовувати типові алгоритми сценаріїв та відповідні їм структури простого коду для вирішення задач стабільності та якості програмного продукту. Тому у дисципліні представлено як теоретичні та практичні основи моделей тестування та конкретні реалізації бібліотеки, володіння якими є необхідним для створення прототипів та розгортання моделей простих фреймворків для неперервного процесу інтегрування нового коду. Розглядаються способи технічного та програмного забезпечення надійності. Основними завданнями є вивчення теоретичних основ математичних методів теорії надійності, засвоєння студентами понять про методи моделювання, оцінки та оптимізації надійності технічних систем, отримання досвіду з аналізу показників надійності функціональних систем. Курс інтегрований з програмною базами (на основі .Net i Specflow)

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Надійність програмноапаратних систем» є одержання студентами знань про суть і основні елементи теорії надійності НПАС та сучасні підходи до програмної розробки таких систем з використанням мови програмування .Net. Цілями є опанування навичок проектування НПАС на базі NUnit; ознайомлення з архітектурою BDD моделювання для НПАС; набуття студентами практичних умінь застосування алгоритмів до НПАС.

Рекомендована література

Основна література:

 • 1. Яковина В. С., Сенів М. М. Основи теорії надійності програмних систем. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 248 с.
 • 2. Marvin Rausand, Anne Barros, Arnljot Hoyland. System reliability theory: models, statistical methods and applications. – Wiley, 2020.– 864.
 • 3. Ilia Vonta, Mangey Ram. Reliability Engineering: theory and applications (Advanced research in reliability and system assurance
  engineering). – CRC Press, 2018. – 228 p.
 • 4. Ramesh Gulati. Maintenance and Reliability Best Practices. – Industrial Press, 2020. – 768 p.
 • 5. Aman Ullah. Software Reliability in Safety Critical Systems. – ОmniScriptum Publishing KS, 2016. – 60р.
 • 6. Nikolay Pavlov,Anton Iliev,Asen Rahnev and Nikolay Kyurkchiev. Some Software Reliability Models. – OmniScriptum Publishing KS,
  2018. – 124 р.
 • 7. Hoang Pham. Statistical reliability engineering: methods, models and applications. – Springer, 2022. – 517 p.
 • 8. B.Wagner. Effective C#:5 Specific Ways to Improve Your C#, 2015, 224p.
 • 9. Joseph Albahari, Ben Albahari C# 7.0 in a Nutshell: The Definitive Reference, 2018, 1070 p.
 • 10. B.S. Dhillon. Enginnering Systems Reliability, Safety and Maintence An Integrated Approach. – CRC Press, 2019. – 298 p.
 • 11. Glenford J.Myers The Art of Software Testing 2016. – 1512 p.
 • 12. Lisa Crispin, Janet Gregory Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams 2017. – 768 p.

Силабус:

Завантажити силабус