Теорія ігор (122 Комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Катеринчук І. М.ФеІм-13

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІм-13доцент Катеринчук І. М.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

 Розглядаються поняття: матричних ігор, нескінчених антагоністичних та неантагоністичних ігор, багатокрокових ігор, антагоністичних та неантагоністичних диференційних ігор, кооперативних ігор, принципів оптимальності в різних ігрових ситуаціях.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

– актуальність теорії ігор;

– моделі та методи розв’язування ігрових ситуацій;

вміти:

– класифікувати та вирішувати задачі з теорії ігор;

– застосовувати комп’ютерну техніку у вирішенні ігрових ситуацій.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Harold W.Kuhn Lectures on the Theory of Games / Kuhn – Princeton and Oxford: Published by Princeton University Press, 2003. – 107p.
  2. Hans Peters Game Theory A Multi-Leveled Approach / Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. – ISBN 978-3-540-69290-4 e-ISBN 978-3-540-69291-1. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-46950-7
  3. Erich Prisner Game Theory Through Examples / Erich Prisner – Published and Distributed by The Mathematical Association of America, 2014. – 287 p.
  4. James N. Webb Game Theory Decisions, Interaction and Evolution / Springer-Verlag London Limited, 2007 – 241p. ISBN-13: 978-1-84628-423-6 e-ISBN-13: 978-1-84628-636-0. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84628-636-0

 

Додаткова література:

  1. Osborne, Martin J. A course in game theory / Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein. – Cambridge, Massachusetts 02142: The MIT Press Massachusetts Institute of Technology, 1994. – 352p.
  2. Kevin Leyton-Brown and YoavShoham Essentials of Game Theory / Kevin Leyton-Brown and YoavShoham – A Publication in the Morgan & Claypool Publishers series SYNTHESIS LECTURES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANDMACHINE LEARNING #3, 2008–88 p.
  3. Sveleba S. The Real Time Face Recognition / S. Sveleba; I. Katerynchuk; I. Karpa; I. Kunyo; S. Ugryn; V. Ugryn// The 2019 IEEE International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (IEEE AICT). ‑ July 2-6, 2019. – Lviv, Ukraine. – P. 294-297

Силабус:

Завантажити силабус