Розпізнавання образів (122 Комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Фургала Ю. М.ФеІм-13

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеІм-13доцент Фургала Ю. М.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено для одержання здобувачами теоретичних знань з розпізнавання образів, методами визначення ключових ознак, їх аналізу, та віднесення їх до певного класу. Основою курсу є розгляд математичних моделей які забезпечують виділення ознак образів, їхньої класифікації, методів аналізу отриманої інформації та прийняття рішення про встановлення відповідностей, а також програмна реалізація алгоритмів розпізнавання в різноманітних системах штучного інтелекту.

Метою вивчення дисципліни «Розпізнавання образів» є ознайомлення здобувачів з теоретичними основами розв’язання задачі розпізнавання образів, зокрема, на зображеннях, а цілями є формування в них практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання, алгоритми, методи та наявні бібліотеки та онлайн ресурси для вирішення таких задач.

 

Рекомендована література

Основна:

  • 1. M. Schlesinger, V. Hlavac Ten Lectures on Statistical and Structural Pattern Recognition // Computational Imaging and Vision, Vol. 24. Kluwer Academic Publishers – Dordrecht / Boston / London. – 2002. – 520 p.
  • 2. Муравський Л.І., Бобицький Я.В., Гаськевич Г.І. Оптичні інформаційні системи: Підручник. – Львів: СПОЛОМ, 2011. – 200 с.
  • 3. Русин Б.П. Структурно-лінгвістичні методи розпізнавання зображень в реальному часі. Київ, Наукова думка, 1986. – 128 с.
  • 4. Капустій Б.О., Русин Б.П., Таянов В.А. Системи розпізнавання образів з малими базами даних. Львів: СПОЛОМ, 2006, – 152 с

Додаткова:

  • 5. Evaluation of objects recognition effiency on mapes by various methods / Yuriy Furgala, Yuriy Mochulsky, Bohdan Rusyn // Data Stream Mining & Processing (DSMP 2018), IEEE Second International Conference. Lviv, Ukraine August 21-25, 2018, pp. 595-598
  • 6. Yu.Furgala, A.Velgosh, B.Rusyn, Yu.Korchak Proceedings of the Xth International Scientific and Practical Conference “Electronics and Information Technologies” (ELIT-2018), Lviv, Ukraine, August 30 – September 2, 2018, pp. A57-A60
  • 7. Ю.М.Фургала, А.С.Вельгош, С.Р.Вельгош, Б.П.Русин Використання гістограм кольору для ідентифікації об’єктів при масштабуванні та обертанні зображень, Електроніка та інформаційні технології, Т.13, – 2020, C.28-37
  • 8. A. Fesiuk, Y. Furgala. Keypoints on the images: comparison of detection by different methods. Електроніка та інформаційні технології. – 2023. – Вип. 21 – С. 15- 23.
  • 9. Yufei Bai. Research of image detection and matching algorithms. Proceedings of the 3rd International Conference on Signal Processing and Machine Learning. SPML2023, Chicago, USA, February 25-27, 2023, p.519-526

Силабус:

Завантажити силабус