Моделювання нанотехнологій / Modeling of Nanotechnologies (122 КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Бордун О. М.ФеІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФеІм-11професор Бордун О. М.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна пов’язує аналіз процесів у нанотехнологіях з інструментарієм сучасних інформаційних технологій і відіграє інтегруючу роль, сприяючи розвитку навичок використання обчислювальних систем для вирішення професійних завдань. Курс розроблено таким чином, щоб поглибити навики опису процесів у нанотехнологіях за допомогою математичних моделей, їх чисельного розв’язування на мові програмування Python та математичному середовищі SAGE і проведення їх аналізу.

 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:
1. Математичне моделювання процесів формування нанооб’єктів.
2. Математичне моделювання фізичних процесів у нанооб’єктах.

Метою та основними цілями і завданням навчальної дисципліни “Моделювання нанотехнологій” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, пов’язаних із застосуванням методів комп’ютерного моделювання технологічних процесів формування нанооб’єктів та фізичних процесів у них з використанням бібліотек мови програмування Python.

Рекомендована література

Основна література:
1. K. E. Drexler, Nano systems: Molecular Machinery, Manufacturingand Computation, Wiley, New York (1992).
2. Ashrafi A.R., Cataldo F., Iranmanesh A., Ori O. Topological Modelling of Nanostructures and Extended Systems. – Springer Science+Business Media, Dordrecht, 2013. – 584 p.
3. M. J. Madou, Fundamentals of Microfabrication: The Science of Miniaturization, CRC Press, Boca Raton, Florida (2002), 2nd ed.
4. K. Esfarjani and G. A. Mansoori, Handbook of Theoreticaland Computatioanl Nanoscience and Nanotechnology (Forthcoming) (2005).
5. W. Yen, S. Shionoya, H. Yamamoto. Phosphor handbook. 2th ed. – The CRC Press, Laser, and Optical Science and Technology Series. – 2007.– р.1056.
6. J. Yang and W. Sui; Solving Maxwell-Schrödinger equations for analyses of nano-scale devices, 2007 European Microwave Devices; Munich, Germany; IEEE Explore, doi:10.1109/EUMC.2007.4405149 (2007)
7. F. Hirata (Ed.). Molecular Theory of Solvation, Series: Understanding Chemical Reactivity, P. G. Mezey (Ed.), Vol. 24, p. 360, Kluwer Academic, Dordrecht (2003).

Додаткова література:
1. Tafazzoli, A.; Sitti, M. Dynamic modes of nanoparticle motion during nanoprobe-based manipulation. In 4th IEEE Conference on Nanotechnology, 2004, Munich, Germany, Aug 16–19, 2004; IEEE Publishing: Piscataway, NJ, U.S.A., 2004; pp 35–37. doi:10.1109/nano.2004.1392241
2. Babahosseini, H.; Mahboobi, S. H.; Meghdari, A. Dynamics Modeling of Nanoparticle in AFM-Based Manipulation Using Two Nanoscale Friction Models. In ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Lake Buena Vista, FL, U.S.A., Nov 13–19, 2009; American Society of Mechanical Engineers, 2009; pp 225–234. doi:10.1115/imece2009-11071
3. Leonid B. Krivdin. Computational 1 H and 13 C NMR in structural and stereochemical studies. Magnetic Resonance in Chemistry 2022, 60 (8) , 733-828. https://doi.org/10.1002/mrc.5260
4. Magdalena Gajda, Łukasz Gajda, Teobald Kupka, Tapas Kar. Local aromaticity in polyacenes manifested by individual proton and carbon shieldings: DFT mapping of aromaticity. Magnetic Resonance in Chemistry 2022, 58 (2) , 145-153. https://doi.org/10.1002/mrc.4967
5. Наукові статті у періодичних виданнях за тематикою дисципліни.

Силабус:

Завантажити силабус