Комп’ютерні науки

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Комп’ютерні науки (122)

Всі пропозиції та побажання щодо покращення і вдосконалення ОПП “Комп’ютерні науки” на 2023/2024 навчальний рік надсилати на корпоративну пошту гаранта ОПП  oleh.kushnir@lnu.edu.ua

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки у віддаленому (дистанційному) режимі

Відкрита зустріч з експертною групою з акредитації освітніх програм «Інформатика» та «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки в рамках дистанційного візиту.

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” 2022 н.р.

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” 2020 н.р.

Рецензія на освітню програму “Комп’ютерні науки” к. ф.-м. н., керівника офісу бізнес аналізу компанії Avenga Ukraine Т. Бокала

Рецензія на освітню програму “Комп’ютерні науки” Директора ТОВ “Елекс” П.О. Коновалова

Відгук на освітню програму “Комп’ютерні науки” к.ф.-м.н., Principal System Engineer Infineon Technologies В. Бігдая

Відгук на освітню програму “Комп’ютерні науки” Виконавчого директора Асоціації “Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг” С.В. Веселовського

Відгук на освітню програму “Комп’ютерні науки” докт. техн. наук, професора, члена-кореспондента НАН України, провідного наукового співробітника Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України Л. Муравського

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої програми «Комп’ютерні науки» факультету електроніки та комп’ютерних технологій

Силабуси освітньої програми “Комп’ютерні науки”

Теми магістерських робіт 2023-24 н.р.

Положення до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи

Курсові роботи 2022-23 н.р.

Магістерські роботи 2022-23 н.р.

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вибрані розділи науки про дані / Selected Sections of Data Science 32 32 2:2 Іспит
Прикладна теорія інформації / Applied Information Theory 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Cloud Computing and Big Data
Digital Image Processing and Pattern Recognition
Адаптивні системи опрацювання інформації
32 48 2:3 Залік
Дисципліна на вибір 2:Архітектура даних
Графічне програмування в Labview
Засоби та технології аналітики даних
32 48 2:3 Залік
Дисципліна на вибір 3:Надійність програмно-апаратних систем
Низькорівнева архітектура обчислювальних систем
Сучасні інтелектуальні сенсори та системи
32 48 2:3 Залік
Теорія ігор 32 48 2:3 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Англійська мова фахового спрямування / Professional English 32 0:2 Залік
Курсова робота / Course Work 0:0 Диф. залік
Методологія наукових досліджень / Methodology of Scientific Research 16 16 1:1 Залік
Опрацювання природної мови/ Natural Language Processing 32 32 2:2 Іспит
Стохастичне моделювання / Stochastic Modeling 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Квантові обчислення / Quantum Computing
Метаевристичні алгоритми / Metaheuristic Algorithms
Мікроелектронні сенсорні пристрої / Microelectronic Sensor Devices
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Моделювання нанотехнологій / Modeling of Nanotechnologies
Сучасна теорія управління / Modern Theory of Control
Технології аналізу даних / Technologies of Data Analysis
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Internet of Things
Алгоритми та методи нечіткого моделювання
Високорівневі системи комп’ютерного захисту
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Розпізнавання образів
Сучасні хмаркові сервіси та обчислення
32 32 2:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика / Pre-Thesis Internship 0:0 Диф. залік
Виробнича практика / Internship 0:0 Диф. залік
Магістерська робота / Master Thesis 0:0 Іспит