Ймовірнісні процеси (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Болеста І. М.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеІ-31Шмигельський Я. А., Шмигельський Я. А.
ФеІ-32Шмигельський Я. А., Кушнір О. О.
ФеІ-33Кушнір О. О.
ФеІ-34Кушнір О. О.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання курсу є засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу. Програма передбачає ознайомлення студентів з випадковими процесами з:неперервними станами та неперервним і дискретним часом, та дискретними станами та дискретним і неперервним  часом (марківські ланцюги та марківські процеси).

Навчити студентів використовувати апарат випадкових процесів для формалізації і математичного моделювання прикладних завдань для їх ефективно програмно-апаратної реалізації. Значна увага приділятиметься  використання марківських прцесів для  опису, систем масового обслуговування марківського типу.

 

Результати навчання:

Студент повинен знати:

 • – основні поняття теорії випадкових процесів: визначення і класифікація, випадкових процесів;
 • закони розподілу та основні характеристики випадкових процесів;
 • векторні та комплексні випадкові процеси;
 • перетворення випадкових процесів та операції над ними;
 • стаціонарні та ергодичні випадкові процеси;
 • кореляційний аналіз;
 • спектральний опис випадкових процесів;
 • потоки подій, їх властивості та класифікація.
 • ланцюги Маркова та марківські процеси з дискретними станами і неперервним часом;
 • основи теорії масового обслуговування.

Студент повинен вміти:

 • розраховувати основні характеристики випадкових процесів за заданими законами розподілу ймовірності;
 • описувати лінійні перетворення випадкових процесів у моделі чорного ящика;
 • аналізувати процеси на стаціонарність та ергодичність;
 • описувати процеси у спектральній області;
 • застосувати ланцюги Маркова та марківські процеси з дискретними станами і неперервним часом для розв’язання практичних задач;
 • застосувати поняття і співвідношення теорії масового обслуговування для аналізу задач.

Рекомендована література

Базова література.

 1. Сеньо П.С.   Випадкові процеси: Підручник. – Львів: Компакт-JIB, 2006.-288 с.
 2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Лозинський О.Ю., Уханська Д.В. Елементи теорії випадкових процесів. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська Політехніка”, 2004. – 240 с. 

Допоміжна література

 

 Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму