Кушнір Олексій Олександрович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, інженер 1 категорії кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-51

Електронна пошта: oleksiy.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • наноплазмоніка
 • оптика дисперсійних середовищ
 • контроль якості програмного забезпечення.

 

Навчальні дисципліни

Публікації

Автор понад 40 наукових публікацій, серед яких 5 патентів України.

Вибрані публікації:

 1. Adamiv V. T. Nonlinear optical properties of silver nanoparticles prepared in Ag doped borate glasses / V. T. Adamiv, I. M. Bolesta, Ya. V. Burak, R. V. Gamernyk, I. D. Karbovnyk, I. I. Kolych, M. G. Kovalchuk, O. O. Kushnir, M. V. Periv, I M. Teslyuk. / Physica B. – 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2014.05.009
 2. Bolesta I. M. Local fields in nanostructured silver films / Ivan M. Bolesta, Ihor I. Kolych, Alexey A. Kushnir, Ivan D. Karbovnyk, John M. Collins, Roman V. Gamernyk, Andriy P. Luchechko and Serhiy V. Rykhlyuk // Journal of Nanophotonics. – 2014. – Vol. 8. – P. 083087. http://dx.doi.org/10.1117/1.JNP.8.083087
 3. Demchuk A. The Computational Studies of Plasmon Interaction / Demchuk A., Bolesta I., Kushnir O., Kolych I. // Nanoscale Res. Lett.– 2017. – V. 12. – P. 273 (7). http://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-017-2050-8
 4. Bolesta I.M. Plasmon Absorption by Silver Nanoparticles on LiNbO3 Surface / Bolesta I.M., Vakiv M.M., Haiduchok V.G. Kolych I.I., Kushnir A.A., Rovetskyy I.M., Furgala Yu.M. // Ukr. J. Phys. – 2017. – Vol. 62. – N 1. – P.39-45. https://doi.org/10.15407/ujpe62.01.0039
 5. Bolesta I. M. AFM Investigations and Plasmon Spectra of Silver Clusters Formed on Li2B4O7:Ag Glass Surface in Reducing Atmosphere / Bolesta I. M., Kushnir O. O., Kolych I. I., Syvorotka I. I.; Adamiv V. T., Burak Ya. V., Teslyuk I. M. // Advanced Science, Engineering and Medicine. – 2014. – V. 6. – No. 3. – P. 226-232.

 

Патенти:

 1. Патент №86830 Україна, МПК G01N 15/02 Спосіб визначення розподілу за розмірами частинок металу у дисперсійних системах / Кушнір О. О., Болеста І. М., Колич І. І., Ковальчук М. Г.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201309260; заявл. 23.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 2. Патент №86631 Україна, МПК (2013.01) G01N 13/00 Спосіб вимірювання товщин нанорозмірних об’єктів / Кушнір О. О., Болеста І. М., Колич І. І., Ковальчук М. Г.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2013 07147; заявл. 06.06.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
 3. Патент №92956 Україна, МПК C03C 3/064 (2006.01) Спосіб виготовлення нанокомпозитного матеріалу / Адамів В. Т., Болеста І. М., Буряк Я. В., Гамерник Р. В., Карбовник І. Д., Ковальчук М. Г., Кушнір О. О., Теслюк І. М.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u2014 03900; заявл. 14.04.2014; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17.
 4. Патент №94003 Україна. МПК G01N 21/47 Пристрій для вимірювання кутової залежності інтенсивності розсіяного світла / Болеста І. М., Ковальчук М. Г., >Кушнір О. О.<, Рабик В. Г., Сімків Б. О.; Заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201404733 від 5.05.2014. Опубл. 27.10.2014, Бюл. №20.
 5. Патент №94609 Україна. МПК G01N 21/64 Спосіб візуалізації локальних полів у метал-діелектричних нанокомпозитних матеріалах / Болеста І М., Гамерник Р. В., Карбовник І. Д., Ковальчук М. Г., Кушнір О. О.; Заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201404744 від 5.05.2014. Опубл. 25.11.2014, Бюл. №22.

 

Біографія

Народився 27 липня 1987 року у місті Львові.

У 2009 році отримав диплом магістра за спеціальністю «Радіофізика та електроніка».

З листопада 2009 до 2012 року навчався в аспірантурі.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Поверхневі плазмонні збудження в неоднорідних метал-діелектричних нанокомпозитах”, диплом від 17 січня 2014 року.

У 2014-2015 роках працював молодшим науковим співробітником, потім науковим співробітником кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.

З 2015 року працює асистентом кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.

 

Нагороди

Лауреат премії президента України для молодих вчених 2015 року за роботу „Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів”

Розклад