Бакалавр

Чинні навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” (з 2018/2019 н. р.)

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” (з 2019/2020 н. р.)

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 126 “Інформаційні системи і технології”

у галузі знань 15  “Автоматизація та приладобудування”
спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”

у галузі знань 17  “Електроніка та телекомунікації”
спеціальність 171 “Електроніка та комп’ютерні системи”