Бакалавр 171

Галузь знань  17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність: 171 – Електроніка

ОП Електроніка та комп’ютерні системи

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерів і програмування 48 48 3:3 Іспит
Основи метрології та стандартизації 32 32 2:2 Залік
Фізичні основи електроніки 48 48 3:3 Іспит

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Конструювання програмного забезпечення 0:0 Залік
Мережі та інтерфейси 0:0 Іспит
Фізика і хімія технологічного процесу в електроніці 32 2:0 Залік
Цифрова обробка сигналів 32 2:0 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми і типи даних 0:0 Іспит
Моделювання в електроніці 0:0 Іспит
Теорія електричних кіл 0:0 Іспит
Тестування систем 0:0 Залік
Технічна електродинаміка 0:0 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Оптоелектроніка 32 2:0 Іспит