Навчальний план – Мікро- та наносистемна техніка

Галузь знань  15 “Автоматизація та приладобудування”

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (153)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна фізика 48 32 3:2 Іспит
Персональні комп’ютери 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна фізика 48 48 3:3 Іспит
Програмування 32 48 2:3 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна фізика 48 32 3:2 Іспит
Теорія електричних та електронних кіл 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналогова і цифрова схемотехніка 16 32 1:2 Іспит
Біофізика 48 48 3:3 Іспит
Інженерна комп’ютерна графіка 16 32 1:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вакуумна і плазмова електроніка 48 48 3:3 Іспит
Вступ до фізики твердого тіла 32 32 2:2 Іспит
Мікропроцесорна техніка 32 32 2:2 Іспит
Теорія електромагнітного поля 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вакуумна техніка і адсорбційні явища
Основи мікроелектроніки
48 48 3:3 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електротехнічні матеріали в медицині 32 2:0 Залік
Матеріали електронної техніки 32 32 2:2 Іспит
Напівпровідникова електроніка 48 48 3:3 Іспит
Обчислювальна техніка і автоматизація фізичного експерименту 32 32 2:2 Іспит
Техніка фізичного експерименту 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Електровакуумні і газорозрядні прилади
Прилади і методи відображення біомедичних сигналів і зображень
48 32 3:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Енергетична електроніка 16 16 1:1 Залік
Моделювання в електроніці 16 32 1:2 Іспит
Оптоелектроніка 32 32 2:2 Іспит
Твердотільна електроніка 64 48 4:3 Іспит
32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Фізика фотобіологічних процесів
Фізико-хімічний контроль складу і структури матеріалів сенсорної електроніки
48 48 3:3 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Квантова електроніка 32 32 2:2 Іспит
Тонкоплівкові технології в мікроелектроніці 32 32 2:2 Залік
Фізичні основи методів медичної діагностики 48 32 3:2 Іспит
Фізичні основи сенсорики 32 32 2:2 Залік
Томографічні методи медичної діагностики 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Кінетичні явища в матеріалах сенсорної електроніки
Фізика живого
48 32 3:2 Залік