Навчальний план – Електроніка та комп’ютерні системи

Галузь знань  17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність: 171 – Електроніка

ОП Електроніка та комп’ютерні системи

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Архітектура комп’ютерів і програмування48483:3Іспит
Вища математика32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Історія України0:0Залік
Основи метрології та стандартизації32322:2Залік
Фізвиховання320:2Немає
Фізичні основи електроніки48483:3Іспит

2-й семестр

3-й семестр

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгоритми і типи даних0:0Іспит
Іноземна мова0:0Іспит
Моделювання в електроніці 0:0Іспит
Теорія електричних кіл 0:0Іспит
Тестування систем0:0Залік
Технічна електродинаміка0:0Іспит
Філософія0:0Залік