Навчальний план – Електроніка та комп’ютерні системи

Галузь знань  17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність: 171 – Електроніка

ОП Електроніка та комп’ютерні системи

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Архітектура комп’ютерів і програмування48483:3Іспит
Вища математика32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Історія України0:0Залік
Основи метрології та стандартизації32322:2Залік
Фізвиховання320:2Немає
Фізичні основи електроніки48483:3Іспит

2-й семестр

3-й семестр

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгоритми і типи даних0:0Іспит
Дисципліни вільного вибору0:0Залік
Іноземна мова0:0Іспит
Моделювання в електроніці 0:0Іспит
Теорія електричних кіл 0:0Іспит
Тестування систем0:0Залік
Технічна електродинаміка0:0Іспит
Філософія0:0Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
3Д моделювання компонентів електронних пристроїв0:0Залік
Аналогова та цифрова схемотехніка0:0Іспит
Дисципліни вільного вибору0:0Залік
Електромеханічні системи автоматизації0:0Іспит
Комп’ютерне проектування елементів цифрової електротехніки0:0Залік
Навчальна (комп’ютерна) практика0:0Диф. залік
Напівпровідникова електроніка0:0Іспит
Фізика електронних процесів0:0Залік
Фізична електроніка0:0Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Візуалізація інформації0:0Залік
Дисципліни вільного вибору0:0Залік
Засоби відображення інформації0:0Залік
Мікроелектронні пристрої0:0Залік
Мікроконтролери0:0Залік
Мікропроцесорні пристрої та системи0:0Іспит
Оптоелектроніка0:0Іспит
Твердотільна електроніка0:0Іспит
Твердотільна електроніка0:0Курсова робота

7-й семестр

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Атестаційний екзамен0:0Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці0:0Залік
Електронні та комп’ютерні системи0:0Іспит
Електронні та комп’ютерні системи0:0Курсова робота
Енергетичні системи та комплекси0:0Залік
Методи проведення технічного контролю0:0Залік
Силова електроніка0:0Залік
Сонячна енергетика0:0Залік
Сучасна електроінженерія0:0Залік
Функціональна електроніка0:0Іспит