Демків Лідія Степанівна

Посада: доцент кафедри системного проектування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296 41 35

Електронна пошта: lidiya.demkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Реалізація 3D графіки для web
  • Цифрова обробка сигналів, інформації, звуку, зображення.
  • Моделювання явища надвипромінювання

 

Навчальні дисципліни

Публікації

Люмінесценція полістирольних композитів з вкрапленими наночастинками, отриманих з використанням статичного тиску / Демкiв Т., Галяткiн О., Перевiзник О., Демкiв Л., Вiстовський В., Волошиновський А. // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2016. – Вип. 51. – С. 52-61.

Особливості утворення нано- та мікрокристалів у діелектричних матрицях NaCl, KCl  та CsI / Т. Демків, О. Галяткін, С. Мягкота, А. Пушак, Ю. Дацюк, Л.Демків, А. Волошиновський // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фізична. – 2014. – Вип.49. – С. 62-71.

Динаміка релаксації збуджень в мезоскопічних кластерах при надвипромінювальному розпаді / Л.С.Демків // Збірник “Електроніка та інформаційні технології”. -2013. Вип.3 – С.28-33.

Регулярні структури з нанообмеженою геометрією включених йодовмісних фаз / Я.М. Бужук, І.І. Григорчак, Л.С. Демків, Т.Д. Крушельницька, Н.К. Товстюк, В.Л. Фоменко //  Збірник праць ХНУРЕ – 2013. – С.51-54.

Особливості утворення нано- та мікрокристалів у діелектричних матрицях CsI та KCl / Т. Демків, О. Галяткін, С. Мягкота, А. Пушак, Ю. Дацюк, Л. Демків, А. Волошиновський// Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фізична – 2013. – В. 48.– С.173

Біографія

2006 – дотепер доцент кафедри системного проектування Львівського національного університету імені Івана Франка.
2000 – 2006 асистент кафедри фізики напівпровідників Львівського національного університету імені Івана Франка.
2001 захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Динаміка заселеності рівнів в нестаціонарних напівпровідниках»
1997 -2000 аспірант кафедри фізики напівпровідників Львівського національного університету імені Івана Франка
1990 -1997 інженер науково – дослідної частини
1985-1990 студентка фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

Методичні матеріали

Курси та їх методичне забузпечення

  • ком’ютерна графіка
  • веб – технології
  • цифрова обробка сигналів

Розклад