Біоелектроніка (153 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Бордун О. М.ФеM-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФеM-51

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості використання електронних систем для вирішення медико-біологічних задач та пристрої відповідної апаратури. Біоелектроніка базується на законах фізики, математики, біології, фізіології та інших наук і включає в себе фізіологічну електроніку.

На сьогодні багато традиційно неелектричних характеристик – температура, біохімічні показники і т.п. при вимірюваннях намагаються перетворити в електричний сигнал, при цьому, поряд із приладами медичної діагностики розглядаються тенденції розвитку молекулярних електронних приладів для створення комп’ютерних систем, біосенсори, як аналітичні пристрої нового покоління, побудова логічних елементів з біоорганічних матеріалів. Проводиться аналіз білкових ланцюгів електронного транспорту у яких здійснюються одно електронні процеси, що дозволяє реалізувати моно електронні логічні пристрої.

 Результати навчання:

  • знати:
  1. основні ідеї, поняття та закони біоелектроніки, межі їхнього застосування;
  2. вчення про іонні рівноваги; потенціал спокою та потенціал дії; електричну активність органів та електромагнітні поля організму людини;
  3. вчення про клітинну культуру як матеріал біоелектроніки та методи її дослідження; використання когерентно-оптичних методів для дослідження культур клітини;
  4. пристрої на основі біоелектроніки; основи біосенсорів; логічні елементи на основі органічних сполук.
  • вміти:
  1. застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування завдань з біоелектроніки;
  2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час виконання експериментальних завдань;
  3. пояснювати біоелектронні процеси та явища, які використовуються у медичній діагностиці та терапії;
  4. визначати принципи дії та область застосування біоелектричних методів та приладів, робота яких ґрунтується на фізичних законах та явищах.

Силабус: Біоелектроніка

Завантажити силабус