Мікро- та наносистемна техніка

Галузь знань 15  “Автоматизація та приладобудування”
Спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електронна спектроскопія та інженерія поверхні 32 32 2:2 Іспит
Методи дослідження поверхні 32 32 2:2 Іспит
Рідкі кристали в сенсорній електроніці 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми сучасної електроніки
Біоелектроніка
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Наносистеми та нанотехнології
Технології отримання наноматеріалів
16 32 1:2 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні питання сенсорної електроніки 32 32 2:2 Іспит
Електричні явища в нанорозмірних системах 32 32 2:2 Іспит
Сучасні методи медичної діагностики 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Біомедичні сенсори
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями
Основи електронної мікроскопії
16 32 1:2 Залік
Радіаційно індуковані процеси в твердих тілах і біологічних об’єктах 16 32 1:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Лазерні технології в мікроелектроніці 32 32 2:2 Залік

Освітня програма