Мікро- та наносистемна техніка

Галузь знань 15  “Автоматизація та приладобудування”
Спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”


Освітня програма