Оленич Ігор Богданович

Посада: доцент кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-23

Електронна пошта: igor.olenych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наноелектроніка,  наноструктури і наносистеми, нечітке моделювання.

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Olenych I.B. Stabilization of surface and photoluminescent properties of porous silicon / I.B. Olenych // Ukr. J. Phys. Opt. – 2011. – V.12, No. 2. – Р. 54–61.

2. Оленич І.Б. Вологочутливі структури на основі поруватого кремнію / І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.І. Аксіментьєва, Б.С. Соколовський // УФЖ. – 2011. – Т. 56, № 11. – С. 1199–1203.

3. Olenych I.B. Electrochromic effect in photoluminescent porous silicon–polyaniline hybrid structures / I.B. Olenych, O.I. Aksimentyeva, L.S. Monastyrskii, M.R. Pavlyk // Journal of Applied Spectroscopy. – 2012. – V. 79, No. 3. – P. 495–498.

4. Оленич І.Б. Фотодетектори на основі поруватого кремнію / І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, Б.С. Соколовський // Журнал нано- та електронної фізики. – 2012. – Т. 4, № 3. – 03025-1–0325-5.

5. Olenych I.B. Effect of Bromine Adsorption on the Charge Transport in Porous Silicon – Silicon Structures / I.B. Olenych, L.S. Monastyrskii, O.I. Aksimentyeva, B.S. Sokolovskii // Electronic Materials Letter. – 2013. – V. 9, No. 3. – P. 257–260.

6. Оленич І.Б. Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії / І.Б. Оленич // Журнал нано- та електронної фізики. – 2013. – T. 5, № 4. – С. 04072-1–04072-4.

7. Monastyrskii L.S. Photosensitive Structures of Conjugated Polymer – Porous Silicon / L.S. Monastyrskii, O.I. Aksimentyeva, I.B. Olenych, B.S. Sokolovskii // Mol. Cryst. & Lig. Cryst. – 2014. – V. 589. – Р. 124–131.

8. Оленич І.Б. Електричні і фотоелектричні властивості поруватого кремнію, модифікованого наночастинками кобальту / І.Б. Оленич // Журнал нано- та електронної фізики. – 2014. – T. 6, № 4. – С. 04022-1–04022-4.

9. Olenych I.B. Sensory properties of hybrid composites based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) – porous silicon – carbon nanotubes / I.B. Olenych, O.I. Aksimentyeva, L.S. Monastyrskii, Yu.Yu. Horbenko, L.I. Yarytska // Nanoscale Research Letters. – 2015. – V. 10. – P. 187-1–187-6.

10. Olenych I. Preparation and Properties of Nanocomposites of Silicon Oxide in Porous Silicon / I. Olenych, B. Tsizh, L. Monastyrskii, O. Aksimentyeva, B. Sokolovskii // Solid State Phenomena. – 2015. – V. 230. – Р. 127-132.

11. Aksimentyeva O.I. Luminescence in porous silicon – poly(paraphenylene) hybrid nanostructures / O.I. Aksimentyeva, B.R. Tsizh, L.S. Monastyrskii, I.B. Olenych, M.R. Pavlyk // Physics Procedia. – 2015. – V. 76. – P. 31–36.

12. Оленич І.Б. Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію / І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.С. Дзендзелюк // Журнал нано- та електронної фізики. – 2015. – Т. 7, № 4. – С. 04063-1–04063-4.

13. Olenych I.B. Effect of Graphene Oxide on the Properties of Porous Silicon / I.B. Olenych, O.I. Aksimentyeva, L.S. Monastyrskii, Yu.Yu. Horbenko, M.V. Partyka, A.P. Luchechko, L.I. Yarytska // Nanoscale Research Letters. – 2016. – V. 11. – P. 43-1–43-7.

14. Karbovnyk I. Effect of Radiation on the Electrical Properties of PEDOT-Based Nanocomposites / I. Karbovnyk, I. Olenych, O. Aksimentyeva, H. Klym, O. Dzendzelyuk, Yu. Olenych, O. Hrushetska // Nanoscale Research Letters. – 2016. – V. 11. – P. 84-1–84-5.

15. Olenych I.B. Influence of passivating SiOx films on porous silicon photoluminescence / I.B. Olenych, L.S. Monastyrskii, B.P. Koman, A.P. Luchechko // Journal of Applied Spectroscopy. – 2016. – V. 83, No. 1. – P. 111–114.

16. Olenych I.B. Effect of ZnO Layers on Transport and Relaxation of Charge in Porous Silicon–Silicon Structures / I.B. Olenych // Nanoscience and Nanoengineering. – 2016. – V. 4, No. 2. – P. 40–45.

17. Karbovnyk I. Multicolor photon emission from organic thin films on different substrates / I. Karbovnyk, I. Olenych, A. Kukhta, A. Lugovskii, G. Sasnouski, Yu. Olenych, A. Luchechko, A.I. Popov, L. Yarytska // Radiation Measurements. – 2016. – V. 90. – P. 38–42.

18. Olenych I.B. Effect of radiation on the electrical and luminescent properties of conjugated polymer – porous silicon composite / I.B. Olenych, O.I. Aksimentyeva, L.S. Monastyrskii, O.S. Dzendzeliuk // Mol. Cryst. & Lig. Cryst. – 2016. – Vol. 640. – P. 165–172.

19. Оленич І.Б. Застосування інформаційних технологій для аналізу результатів АСМ досліджень / І.Б. Оленич, В.О. Матвіїшин // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Випуск 6. – С. 150–154.

20. Olenych I.B. Electrical and Photoelectrical Properties of Reduced Graphene OxidePorous Silicon Nanostructures / I.B. Olenych, O.I.Aksimentyeva, L.S. Monastyrskii, Yu.YuHorbenko, M.V. Partyka // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12. – 272.

21. Karbovnyk I.D. Electric Field Oriented Nanostructured Organic Thin Films with Polarized Luminescence / I.D. Karbovnyk, I. Olenych, I.N. Kukhta, A. Lugovskii, G. Sasnouski, T. Chutora, A.P. Luchechko, I. Khalakhan, A. Kukhta // Nanoscale Research Letters. – 2017. – V. 12. – 166.

22. Olenych I.B. Photoluminescence of porous silicon–zinc oxide hybrid structures / I.B. Olenych, L.S. Monastyrskii, A.P. Luchechko // Journal of Applied Spectroscopy. – 2017. – V. 84, No. 1. – P. 6670.

23. Оленич I.Б. Електричні властивості оксидокремнієвих гетероструктур на основі поруватого кремнію / I.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, Б.П. Коман // УФЖ. – 2017. – Т. 62, № 2. – С. 166–171.

24. Оленич І.Б. Адаптивна система керування транспортним потоком на основі нечіткого логічного висновку / І.Б. Оленич // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 7. – С. 117–124.

25. Olenych I.B. Fuzzy logic controller for smart home lighting control // Information and Telecommunication Sciences. – 2017. – Vol. 9, No. 2. – P. 50-55.

26. Olenych I.B., Gukaliuk A.F. Application of the Fuzzy Modeling for Optimization of Transport Routes // Universal Journal of Computational Mathematics. – 2017. – Vol. 5, No 4. – P. 87-92.

27. Оленич І.Б., Монастирський Л.С., Морозов Л.М., Соколовський Б.С., Аксіментьєва О.І. Спосіб отримання фотовольтаїчних кремнієвих структур. Патент на винахід № 105248 від 25.04.2014. Бюл. № 8.

28. Монастирський Л.С., Аксіментьєва О.І., Оленич І.Б. Спосіб отримання фотовольтаїчних сенсорних структур на основі поруватого кремнію. Патент на корисну модель № 100132 від 10.07.2015. Бюл. № 13.

29. Оленич І.Б., Монастирський Л.С., Морозов Л.М., Аксіментьєва О.І., Горбенко Ю.Ю. Патент України на винахід № 111447. Спосіб отримання плівкового газового сенсора. 25.04.2016. Бюл. №8.

30. Оленич І.Б., Аксіментьєва О.І., Монастирський Л.С., Горбенко Ю.Ю. Патент України на корисну модель №107110. Спосіб отримання газового сенсора на основі композитного матеріалу. 25.05.2016. Бюл. №10.

31. Оленич І.Б., Аксіментьєва О.І., Монастирський Л.С. Патент України на корисну модель №109647. Спосіб отримання фоточутливих структур на основі поруватого кремнію. 25.08.2016 р. Бюл. №16.

32. Оленич І.Б. Патент України на корисну модель №116173. Спосіб автоматичного керування освітленням житлового приміщення  10.05.2017 р. Бюл. № 9

Біографія

1989 – 1994 рр. Навчання на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Спеціальність “радіофізика і електроніка”.

1994-95 рр. Інженер-конструктор КБ “Промінь” м. Тернопіль.

1995-1998 рр. Навчання в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію “Оптико-люмінесцентні властивості поруватого кремнію, одержаного методом анодизації”.

1998-2012 рр. Інженер, мол. наук. співроб., ст. наук. співроб. НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка.

2012 – 2015 рр. – асистент кафедри радіоелектронного матеріалознавства.

З 2013 р. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії.

З 2015 р. – доцент кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем.

У 2017 р. отримав вчене звання доцента.

Автор навчального посібника, понад 150 наукових публікацій, 10 – патентів України.

Методичні матеріали

  1. Оленич І.Б. Фізичні основи нанотехнологій: навч. посібник / І.Б. Оленич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 232 с.
  2. Оленич І.Б. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Нечітка логіка” / І.Б. Оленич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 58 с.

Розклад