Любунь Зіновій Михайлович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 44 52

Електронна пошта: Zinoviy.Lyubun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Адаптивні системи опрацювання сигналів і зображень на основі нейромереж.

Автор понад 50 наук. праць.

Навчальні дисципліни

Публікації

  1. Русин Б.П., Любунь З.М., Луцик О.А. “Особливість навчання мережі Кохонена на основі методу нейроядерної ентропії при стиску зображень”,“Радіоелектроніка та інформатика”, №1,2007, с. 69-72.
  2. Фаренюк А., Любунь З., Фаренюк О. Дослідження розпізнавання рукописних зображень за допомогою повнозв’язних і неповнозв’язних нейромереж та генетичних алгоритмів.
  3. /Теоретична електротехніка. – 2010. – Вип. 61. – Ст. 113 – 119.
  4. Фаренюк А., Любунь З. Дослідження впровадження малих нейронних мереж в задачі розпізнавання образів / А. Фаренюк, З. Любунь // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 1. – С. 176-181.
  5. Любунь З., Фаренюк А. Розробка універсальних нейроемуляторів на базі мікроконтролерів споживчого рівня / А. Фаренюк, З. Любунь // Електроніка та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 3. –С. 88–95.
  6. Дзендзелюк О, Любунь З., Рабик.В.Прогнозування параметрів довкілля на основі штучних нейронних мереж /О. Дзендзелюк, З. Любунь, В. Рабик // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 5. – С. 102–113.

Біографія

(4.ІІ.1957, м. Бережани, Тернопільська обл.) – радіофізик, канд. техн. наук.

Тема дисертації: “Использование кусочно-линейной аппроксимации характеристик нелинейных элементов при расчете электронных схем”, 1986), доц. (2002).

Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1979). З 1979-87 інж., 1987-97 асист., з 1997 доц. кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.

Методичні матеріали

  1. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки Ч.1. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.–32 с.
  2. Основи теорії нейромереж. Текст лекцій. Любунь З.М. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2007, 142 с.
  3. Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укл.: І.Д. Карбовник, З.М. Любунь, В.Г. Рабик – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2015. – 70 с.

Розклад