Любунь Зіновій Михайлович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 44 52

Електронна пошта: Zinoviy.Lyubun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Адаптивні системи опрацювання сигналів і зображень на основі нейромереж.

Автор понад 50 наук. праць.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Lubun M. Indium deposited nanosystem formation on InSe (0001) surface applied as template / P.V. Galiy, T.M. Nenchuk, A. Ciszewski, P. Mazur, Ya.M. Buzhuk, Z.M. Lubun, O.R. Dveriy // Metallophysics and Advanced Technologies, V. 41, issue №10, 2019, p. 1395-1405. https://doi.org/10.15407/mfint.41.10.1395(SNIP = 0.532, SCOPUS)
 2. M. Lyubun. Modeling of Forming a Nanoporous Structure of Carbon Materials for Electrodes of Electrochemical Capacitors/ B.K.Ostafiychuk, Z.M. Lyubun  R.P. Lisovskiy, М.І.Moiseienko, B.І.Rachiy,N.Ya.Ivanichok, Kh.V. Bandura// Physics and chemistry of solid state v.21, no.2 (2020) pp.199-203doi:10.15330/pcs2.203.
 3. Tsmots I. Method and Means of Symmetric Real-time Neural Network Data Encryption Ivan Tsmots / I. Tsmots, V. Rabyk, Lyubun, O. Skorokhoda // Proceedings of the XV International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies” – 2020. P. 47 – 51. (Scopus)
 4. Liubun Z. Hover Signal-Profile Detection / Liubun, V. Mandziy, H. Klein, O. Karpin, V. Rabyk // Proceedings of the XV International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies” – 2020. P. 7 – 10. (Scopus)
 5. А. Цемко, Я. Берко, В. Бігдай, З. Любунь . Використання бібліотеки програм TENSORFLOW для реалізації нейромереж на мікроконтролерах фірми INFINEON TECHNOLOGIES AG. // Електроніка та інформаційні технології. – 2020. – Випуск 14. – С. 64–72.
 6. Bihday V. Recognition of Handwritten Images Using Multilayer Neural Networks /  Bihday, V. Brygilevych, Yu. Hychka, Z. Liubun, N. Pelypets, V. Rabyk // Proceedings        of the XIth International Scientific and Practical Conference “Electronics and Information    Technologies” (ELIT – 2019), September 16 – 18, 2019, Lviv, Ukraine. – Lviv: 2019. P.             59 – 62. Doi: 10.1109/ELIT.2019.8893381.
 7. Karpin O. Method of Neural Network Training with Integer Weights / O. Karpin,  Mandziy, Z. Liubun, V. Rabyk // Proceedings of the XIth International Scientific and             Practical Conference “Electronics and Information Technologies” (ELIT – 2019),           September 16 – 18, 2019, Lviv, Ukraine. P. 168 – 172. doi: 10.1109/ELIT.2019.8893349.
 8. З. Любунь, Р.Лісовський, І. Поплавський, Б. Рачій. Прогнозування властивостей вуглецевих матеріалів з використанням нейронних мереж. // Електроніка та інформаційні технології. – 2019. – Випуск 12. – С. 64–72.
 9. С.Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, З Любунь. Створення багатовимірного OLAP-куба послуг готельно-туристичного комплексу Прикарпаття. Електроніка та інформаційні технології. – 2017.– Вип.7 . – С. 72–79.
 10. О.Дзендзелюк, В. Рабик ,З. Любунь. Прогнозування параметрів довкілля на основі штучних нейронних мереж. // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – Випуск 5. – С. 102–113.

Біографія

(4.ІІ.1957, м. Бережани, Тернопільська обл.) – радіофізик, канд. техн. наук.

Тема дисертації: “Использование кусочно-линейной аппроксимации характеристик нелинейных элементов при расчете электронных схем”, 1986), доц. (2002).

Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1979). З 1979-87 інж., 1987-97 асист., з 1997 доц. кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.

Методичні матеріали

 1. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки Ч.1. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.–32 с.
 2. Основи теорії нейромереж. Текст лекцій. Любунь З.М. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2007, 142 с.
 3. Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укл.: І.Д. Карбовник, З.М. Любунь, В.Г. Рабик – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2015. – 70 с.

Розклад