Половинко Ігор Іванович

Посада: професор кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-24

Електронна пошта: ihor.polovynko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

 

 • Технологія створення захищених цифрових підписів
 • Планарні оптичні прилади

Автор понад 60 наукових робіт, зокрема, статей у виданнях, що індексуються scopus (H-індекс: 3. ) ; патентів на винахід 3 АС, тощо.

Навчальні дисципліни

Публікації

 

 

 1. Shpotyuk, Y., Bureau, B., Boussard-Pledel, C., Nazabal, V., Golovchak, R., Demchenko, P., & Polovynko, I. (2014). Effect of ga incorporation in the As30Se50Te 20 glass. Journal of Non-Crystalline Solids, 398-399, 19-25. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2014.04.021
 2. Shpotyuk, Y., & Polovynko, I. (2013). The study of radiation-induced instability in the glassy arsenic sulphides by optical spectroscopy doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.200.168
 3. Пат. 66536 Україна, МПК С30В 7/00 / Спосіб вирощування монокристалів K2CoxNi1–x(SO4)2•6H2O / Половинко І. І., Рихлюк С. В., Коман В. Б., Лондар Т. О. – № u 2011 07080; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.
 4. Shpotyuk, Y., & Polovynko, I. (2012). Optical-spectroscopic signature of radiation-induced instability in glassy arsenic sulphides. Paper presented at the International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering, OMEE 2012, 83-84.  doi:10.1109/OMEE.2012.6464789
 5. Korchak, Y. M., Fedor, B. S., Polovynko, I. I., & Rudyk, V. P. (2012). Manifestation of a thermochromic phase transition in electronic spectra of C 3H 7NH 3CuCl 3 crystals. Journal of Applied Spectroscopy, 79(2), 243-247. doi:10.1007/s10812-012-9590-6
 6. Polovynko, I., Rykhlyuk, S., Karbovnyk, I., Koman, V., Piccinini, M., & Castella Guidi, M. (2009). A new method of growing K2CoxNi1-x(SO4)2*6H2O (x=0; 0.4; 0.8; 1) mixed crystals and their spectral investigation. Journal of Crystal Growth, 311(23-24), 4704-4707. doi:10.1016/j.jcrysgro.2009.09.006
 7. Kushnir, O. S., Shopa, R. Y., & Polovynko, I. I. (2007). Optical studies of ferroelectric phase transition in deuterated triglycine sulfate crystals. Phase Transitions, 80(1-2), 89-94. doi:10.1080/01411590601092761
 8. Kushnir, O., Shopa, R., Girnyk, I., & Polovynko, I. (2004). Studies of phase transition sequence in (C3H7NH3)2CuCl4crystals. Ukrainian Journal of Physical Optics, 5(2), 61-66.doi:10.3116/16091833/5/2/61/2004
 9. Капустяник В.Б., Корчак Ю.М., Половинко І.І., Свелеба С.А. Прояв фазових переходів в спектрах оптичного поглинання кристалів біс-(n-пропіламін) тетрахлоркупрату. // УФЖ.- 2000.- 45, №7.- сс. 870-874.Режим доступу
 10. Kushnir O.S., Lokot L.O., Lutsiv-Shumski L.P., Polovinko I.I., Shopa Y.I. On the propagation of light in incommensurately modulated dielectric crystals. // Physica Status Solidi (b).- 1999.- 214.- PP.487-494. Режим доступу
 11. Kapustianik V., Korchak Yu., Polovinko I., Tchukvinskyi R., Czapla Z., Dack Electron-Phonon Interaction and Phase Transitions in [C2H5NH3]2CuCl4 Crystals. // Phys.stat.sol.(b). – 1998. – 207. – PP. 95-101. Режим доступу
 12. Polovinko I. , Sveleba S., Kapustianik V. et. al. Manifestation of defect network around a soliton in the incommensurate [N(CH3)4]2FeCl4 crystals. // Ferroelectrics. – 1995.- V.172.- PP. 331-336.https://doi.org/10.1080/00150199508018494

Біографія

дата народження: 12 серпня 1952 р.
освіта:
назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік закінчення: 1974

наукові ступені:
кандидат фізико-математичних наук
тема дисертації: Фізичні властивості кристалів тригліцинсульфату з домішкою заліза
де відбувався захист: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік захисту: 1979

доктор фізико-математичних наук
тема дисертації: Оптико-фізичні властивості кристалів групи А2ВХ4 з неспіврозмірними фазами
де відбувався захист: Харківський фізико-технічний інститут низьких температур
рік захисту: 1991

Додаткові посади, звання, членства:

 • член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • член Вченої ради факультету електроніки;
 • член науково технічної ради факультету електроніки;
 • член Вченої ради по захисту дисертацій;

Нагороди

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2009 р.).

Методичні матеріали

 1. Половинко  І. І.  Атомна  і  ядерна  фізика.  Вид.  Львівськ.  у-ту.  2010.  514  с.
 2. Половинко І.,  Калужа С.  Оптичні  властивості  неспівмірних  фаз  кристалів  типу  А2ВХ4.  (на  польській  мові)-  Кельце,  1998.  –  320 с.
 3. Іванків Л. І.,  Половинко І. І.,  Пастирський Я.А.  та  ін.  Конкурсні  тестові  завдання  з  фізики.  –  Львів:  В-во  Львів-го  ун-ту,  1993.- 90 с

Розклад