Половинко Ігор Іванович

Посада: професор кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-24

Електронна пошта: ihor.polovynko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 

  • Технологія створення захищених цифрових підписів
  • Планарні оптичні прилади

 

Навчальні дисципліни

Публікації

Додаткові посади, звання, членства:

  • член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • член Вченої ради факультету електроніки;
  • член науково технічної ради факультету електроніки;
  • член Вченої ради по захисту дисертацій;

3 АС. H-індекс: 3.

Вибрані наукові публікації:

1. Polovynko I., Rykhlyuk S., Karbovnyk I., Koman V., Piccinini M., Castelli Guidi M. A new method of growing K2CoxNi1-x(SO4)2•6H2O (x = 0; 0.4; 0.8; 1) mixed crystals and their spectral investigation // J. Cryst. Growth.– 2009.– Vol. 311, Iss. 23-24.– P. 4704–4707.

2. Пат. 66536 Україна, МПК С30В 7/00 / Спосіб вирощування монокристалів K2CoxNi1–x(SO4)2•6H2O / Половинко І. І., Рихлюк С. В., Коман В. Б., Лондар Т. О. – № u 2011 07080; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.

3. Polovynko I., Rykhlyuk S. Radiation induced optical properties of ferroelectric crystals // Prace naukowe Akademii im. Jana Dlugocza w Czestohowie. Seria: Chemia i ochrona ?rodowiska.– 2005.– z. IX.– S. 97–105.

4. Polovinko I. , Sveleba S., Kapustianik V. et. al. Manifestation of defect network around a soliton in the incommensurate [N(CH3)4]2FeCl4 crystals. // Ferroelectrics. – 1995.- V.172.- PP. 331-336.

5. Kapustianik V., Korchak Yu., Polovinko I., Tchukvinskyi R., Czapla Z., Dack Electron-Phonon Interaction and Phase Transitions in [C2H5NH3]2CuCl4 Crystals. // Phys.stat.sol.(b). – 1998. – 207. – PP. 95-101.

6. Kushnir O.S., Lokot L.O., Lutsiv-Shumski L.P., Polovinko I.I., Shopa Y.I. On the propagation of light in incommensurately modulated dielectric crystals. // Physica Status Solidi (b).- 1999.- 214.- PP.487-494.

7. Капустяник В.Б., Корчак Ю.М., Половинко І.І., Свелеба С.А. Прояв фазових переходів в спектрах оптичного поглинання кристалів біс-(n-пропіламін) тетрахлоркупрату. // УФЖ.- 2000.- 45, №7.- сс. 870-874.

Біографія

дата народження: 12 серпня 1952 р.
освіта:
назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік закінчення: 1974

наукові ступені:
кандидат фізико-математичних наук
тема дисертації: Фізичні властивості кристалів тригліцинсульфату з домішкою заліза
де відбувався захист: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік захисту: 1979

доктор фізико-математичних наук
тема дисертації: Оптико-фізичні властивості кристалів групи А2ВХ4 з неспіврозмірними фазами
де відбувався захист: Харківський фізико-технічний інститут низьких температур
рік захисту: 1991

Нагороди

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2009 р.).

Методичні матеріали

  1. Половинко  І. І.  Атомна  і  ядерна  фізика.  Вид.  Львівськ.  у-ту.  2010.  514  с.
  2. Половинко І.,  Калужа С.  Оптичні  властивості  неспівмірних  фаз  кристалів  типу  А2ВХ4.  (на  польській  мові)-  Кельце,  1998.  –  320 с.
  3. Іванків Л. І.,  Половинко І. І.,  Пастирський Я.А.  та  ін.  Конкурсні  тестові  завдання  з  фізики.  –  Львів:  В-во  Львів-го  ун-ту,  1993.- 90 с

Розклад