Цифрова обробка сигналів (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Половинко І. І.ФеІ-21, ФеІ-22, ФеІ-23, ФеІ-24, ФеІ-25

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФеІ-21професор Половинко І. І., ст. наук. співробітник Крупич  О. М.
ФеІ-22професор Половинко І. І., ст. наук. співробітник Крупич  О. М.
ФеІ-23професор Половинко І. І., професор Половинко І. І.
ФеІ-24професор Половинко І. І.
ФеІ-25професор Половинко І. І.

Опис навчальної дисципліни

Мета: одержання знань про цифрові сигнали, дискретизацію аналогових сигналів, спектри цих сигналів, а також про цифрові системи та їх характеристики і параметри.

Завдання: є забезпечити знайомство студентів з особливостями обробки цифрових сигналів, пов’язані з її квантуванням та дискретністю, вивчення алгоритмів цифрової фільтрації, характеристик цифрових фільтрів, схем реалізації фільтрів, теорію, розрахунок і апроксимацію фільтрів з скінченними і нескінченними імпульсними характеристиками, ефективність використання фільтрів у різних системах

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати основні поняття, визначення і проблеми курсу; цифрові сигнали та їх спектри; методику розрахунку цифрових фільтрів.

вміти: дискретизувати аналогові сигнали; виконувати інтерполяцію та децимацію цифрових сигналів; проектувати цифрові фільтри.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики вища математика, дискретна математика, теорія алгоритмів, алгоритмізація і програмування.

Знання отримані студентами з курсу «Цифрова обробка сигналів» будуть використовуватись при вивченні наступних дисциплін: мікропроцесорна техніка, теорія прийняття рішень, цифрова обробка інформації, технології захисту інформації.

Рекомендована література

Базова

  1. Бортник Г. Г., Кичак В. М. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 167 с.
  2. Мочульський Ю. Аналогова і цифрова обробка сигналів: Навчально-методичний посібник. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 1999.

 

 

Матеріали

Електронний курс знаходиться в середовищі електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка за посиланням https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3780

Силабус:

Завантажити силабус