Основи електронної мікроскопії (153 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
108Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Пенюх Б. Р.ФеM-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеM-51доцент Пенюх Б. Р., доцент Пенюх Б. Р.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу – формування у студентів знань та практичних навичок роботи з електронними мікроскопами. Розглядаються питання взаємодії електронів з речовиною; характеристики електронного пучка; будова і принципи роботи лінз; принципи роботи електронних мікроскопів у різних режимах; принципи формування та обробка зображень, отриманих у електронному мікроскопі; методики препарування зразків для електронно-мікроскопічних досліджень.

Результати навчання:

 • знати:
 1. Класифікацію сучасних електронних мікроскопів.
 2. Будову та принципи роботи основних елементів електронних мікроскопів.
 3. Фізичні принципи роботи електронних мікроскопів у різних режимах
 4. Фактори, що впливають на контраст зображення у електронному мікроскопі та спеціальні методики їх обробки.
 5. Методи препарування зразків для електронно-мікроскопічних досліджень.
 • вміти:
 1. Працювати з вакуумною системою електронного мікроскопу.
 2. Виготовляти та заміняти термоелектронні катоди для електронно-оптичної гармати мікроскопа.
 3. Дослідити структуру плівок методом електронографії.
 4. Дослідити розподіл кристалітів за розмірами у напилених плівках.
 5. Препарувати зразки для електронно-мікроскопічних досліджень.