Методи дослідження поверхні (153 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Пенюх Б. Р.ФеM-51, ФеM-52

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФеM-51доцент Пенюх Б. Р., доцент Пенюх Б. Р.
ФеM-52доцент Пенюх Б. Р., доцент Пенюх Б. Р.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу – формування у студентів знань та практичних навичок по дослідженню властивостей поверхні твердого тіла. В курсі розглядаються наступні питання: властивості межі поділу вакуум-поверхня твердого тіла; методи очищення поверхні; математичні принципи опису поверхневих структур та методи їх дослідження; термодесорбційні методи дослідження поверхні; методи дослідження роботи виходу поверхні, принципи роботи автоелектронного та автоіонного мікроскопів-проекторів та методи електронної спектроскопії.

Результати навчання:

 • знати:
 1. Класифікацію сучасних методів дослідження поверхні.
 2. Принципи побудови сучасних установок для дослідження фізичних властивостей поверхні.
 3. Особливості межі розділу поверхня твердого тіла-вакуум, та методи очищення поверхні.
 4. Дифракційні методи дослідження структури поверхні.
 5. Методи дослідження хімічного складу поверхні.
 • вміти:
 1. Працювати з ультрависоковакуумними системами.
 2. Виготовляти вістря для скануючого тунельного і автоелектронного мікроскопів.
 3. Дослідити емісійні властивості поверхні методами термоемісії, фотоелектронної емісії та КРП.
 4. Дослідити структуру поверхні за допомогою автоелектронного проектора.
 5. Вміти розшифрувати мас-спектр реальної суміші газів.