Educational Optoelectronics and Applied Optics Laboratory

  • About the laboratory
  • Employees
  • Teaching materials

Основним завдання Лабораторії є забезпечення навчальних, організаційно-технічних і наукових робіт у галузях оптоелектроніки та
інформаційних технологій:

  1. організація на належному матеріально-технічному та медичному рівнях підготовки фахівців на Кафедрі з навчальних дисциплін Факультету;
  2. практичне забезпечення проведення лабораторних практикумів із навчальних курсів, визначених навчальними планами підготовки фахівців на Факультеті;
  3. технічне забезпечення та організаційно-технічна підтримка функціонування оптоелектронного та комп’ютерного обладнання та навчальних приміщень на Кафедрі;
  4. технічне сприяння науковій роботі науковій роботі працівників Кафедри, а також студентів та аспірантів, закріплених за Кафедрою та Факультетом.

Employees

Laboratory Chief ManagerIvan FedorovychLaboratory Chief Manager
Laboratory Chief ManagerIvan FedorovychLaboratory Chief Manager

Teaching materials

  1. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Т. 1. Основні принципи та прилади. Навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка/ – 2016. – 312 с. див. тут
  2. Кушнір О. Лабораторний практикум з фізичних основ оптоелектроніки/О. С. Куш­нір, І. М. Азарова, А. І. Кашуба, О. М. Крупич, М. Р. Мостова, Г. І. Паночко. // Львів : Левада,­ 2021. – 148 с. ISBN 978-617-607-176-11