Коман Богдан Петрович

Посада: професор кафедри системного проектування

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-14

Електронна пошта: koman.bohdan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • комп’ютерна електроніка;
 • напівпровідникова електроніка;
 • технологія напівпровідникових матеріалів;
 • фізика і хімія поверхні;
 • механічні властивості твердотільних структур.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Монографії:

Коман  Б.П.  Закономірності  міжфазової взаємодії  у приповерхневих шарах структур твердо тільної електроніки:  Монографія.  Б.П. Коман .– Львів, 2017.- 350 с. ISBN978-617-10-0403-0.

Статті:

 1. Коман Б.П.   Температурная  селективность  радиационного  воздействия на кремниевые МОП-транзисторы / Б.П. Коман // Физика и техника  полупроводников. – 2014. – Т. 48. – Вып. 5. – С. 677–683.
 2. Koman B.P. Alfa-particles irradiation in defects in SiO2 films of Si-SiO2 structures / B.P. Koman, O.V. Galchinskij, R.O. Kovalyuk, A.K. Shkolniy //  Nucl. Instruments and Meth. In Physics Res. B. – 1996. – 116. – P. 389–392.
 3. Koman B. P.   Effect  of combined  radiation  processing  on parameters  o f Si-based MOS  transistors  /  B. P. Koman, R. I. Bihun  & O. A. Balitskii  –  Radiation Effects and  Defects in  Solids   2017, Vol.172,  NOS.7-8, p.600-609.  
 4. Koman B. P. Deformation-Induced Interfacial  Interactionin  Elastically-Plastically Deformed  Single   Crystals  of  CdxHg1_xTe / B. P. Koman  // Metallofiz.  Noveishie Tekhnol.  39, No. 8: 1129—1148  (2017).
 5. Koman B. P. The  Nature  of  Intrinsic  Stresses  in Thin  Copper  Condensates  Deposited  on Solid  State  Substrates  / B. P. Koman, O. A. Balitskii , V.M.  Yuzevich   Journ. Nano Research,  2018, V.54,  pp.66-74.
 6. Koman B. P. Photoplastic  Effect in Narrow-Gap  Mercury Chalcogenide  Crystals /              B. P. Koman,  O. A. Balitskii,  D.S.  Leonov  //  Metalofiz. Noveishie Tekhnol. , 2018,  40, No 4, p. 529-540.
 7. Koman B. P. Self- organizing processes and interphase interaction in solid-state structures / B. P. Koman,  V.M.   Yuzevich  //  Transylvanian  Review     2018, Vol. XXVI,  No. 29. p.7639–7651.
 8. Коман Б.П. Автоматизований комплекс для дослідження параметрів електроактивних центрів  у твердих тілах  з використанням методики термостимульованої   деполяризації / Б.П. Коман // Відбір  і  обробка    інформації  – 2016. – №44 (120)- C.37-44.   (міжвід. збірн. наук. праць)
 9. Коман Б. П. Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в ОС Android / Б. П. Коман // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” серія “Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2016.– №843.– С.28– 34.
 10. Yuzevich V. Intelligent Analysis of Data Systems for Defects in Underground Gas Pipeline  IEEE Second / V. Yuzevich, B. Koman, R. Scryncovsky //  International Conference on Data Stream Mining & Processing.– August  21–25, 2018, Lviv, Ukraine, p.134–138.        
 11. Монастирський Л.С. Розпізнавання газів на основі мікрокомп’ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, Б.П. Коман, Р.Я. Яремик // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. – 2016. – Т. 13, №3. – С. 74–79.
 12. Юзевич   В.Н.  Моделирование взаимосвязи механоэлектрических параметров поверхности твердых тел  / В.Н. Юзевич,  Б.П. Коман // Физика тверд. тела – 2014. – Т. 56. – Вып. 5. – С. 895–902.
 13. Комаn B. P.  Mathematical modeling of processes in the surface layers of solids for interfacial interactions /B. P. Комаn, V.М. Yuzevich // Вісник НУ “Львівська політехніка“, серія  Компютерні системи проектування. Теорія і практика – 2016. – № 859 . – С. 36-45.
 14. Коман  Б.П., Юзевич В.М.  Моделювання     міжфазової  взаємодії  та   адгезійних  процесів  у системах  “металічний конденсат – твердотіла  підкладка”/ Б.П. Коман , В.М.    Юзевич  // Вісник  Національного університету “Львівська політехніка”   серія“ Інформаційні  системи та  мережі ” – 2016.- №752.- С.56-61. 
 15. Yuzevich  V.M.  Thermodynamic and adhesive parameters of nanolayers in the   system “metal-dielectric” / V.M.   Yuzevich, B. P. Koman,  R. M. Dzhala Funct. Mater., 2018, 25, No2, р. 319-328.
 16. Yuzevich  V.M.  The  Peculiarities of  Contact   Potential   Difference  and  Energy  Characteristics of   Metal  Boundaries / V.M. Yuzevich, B. P. Koman,  R. M. Dzhala – Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii  2017, т.15 No 4,.703–711.
 17. Yuzevich  V.M. Analysis of metal corrosion under conditions of mechanical impacts  and  aggressive   environments  / V.M.  Yuzevich, R. M. Dzhala, B. P. Koman – Metallofiz. Noveishie Tekhnol.  2017, 39, No. 12: 1655–1667 .
 18. Koman B.P., Yuzevich V.M.. Energy parameters of Interfacial layers in composite systems grapheme-(Si,Cu,Fe, Co, Au, Ag, Al, Ru, Hf, Pb) and  semiconductors (Si, Ge)- ( Fe,Co,Cu,Al, Cr, W, Pb)  / B.P. Koman, V.M. Yuzevich   // Jоurnal of Nano-Electronic Physics– 2015.– Vol. 7 , No4 , 04059  (7pp).
 19. Kоман Б. П АСМ-дослідження поверхні металічних конденсатів на монокристалічному кремнії та енергетичні параметри міжфазової взаємодії в системі «металічний конденсат—напівпровідник» / Б. П. Коман, І. М. Ровецький, В. М. Юзевич //  Металофізика і новітні  технології. – 2015.– Т. 37, № 11.– С. 1443 – 1460.
 20. Коман Б. П. Особливості міжфазової взаємодії у структурах Si-SiO2 / Б. П. Коман  // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2016.– Т.13, №2.–C. 84–93.
 21. Yuzevych V. M. Mechano-electric  of the  near-surface layer of some materials  / V. M.  Yuzevych, B. P. Koman,  R.M. Dzhala // Jоurnal of Nano-Electronic Physics– 2016.– Vol. 8 , No4 , 04005  (7pp).
 22. Оленич І.Б. Електричні властивості оксидокремнієвих  гетероструктур на основі поруватого кремнію / І. Б. Оленич, Л.С.Монастирський,  Б.П. Коман // Укр. фіз. журн. 2017. Т.62, №2.–С.166–170.
 23. Коман Б.П. Собственные механические напряжения, термодинамические и адгезионные параметры в системе металлический конденсат–монокристаллический кремний / Б.П. Коман, В.Н. Юзевич // Физика тверд. тела. – 2012. – Т. 54, в. 7. – С. 1335–1341.
 24. Юзевич В.Н. Особенности температурной зависимости энергетических параметров взаимодействия в системах кварц – Pb, NaCl, KCl – Pb / В.Н. Юзевич, Б.П. Коман // Физика тверд. тела. – 2014. – Т. 56, Вып. 3. – С. 583–588.
 25. 25  Коман Б.П. Розмірна залежність механічних напружень у металічних конденсатах на кремнії / Б.П. Коман, В.М. Юзевич // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. –№ 8. – С. 145–151.
 26. Юзевич В.М. Енергія адгезійних зв’язків у системі конденсат міді на монокристалічному кремнії / В.М.Юзевич, П.М.Сопрунюк, Б.П. Коман, П.В.Луговий // Металлофизика и новейшие технологии. – 2005. – Т. 27, № 5. – С. 643–652.
 27. Коман Б.П. Механічні напруження в мідних конденсатах на монокристалічному кремнії / Б.П. Коман, В.М.  Юзевич // Металлофизика и новейшие технологии. – 2003. – Т. 25, № 6. – С. 1538–1551.
 28. Коман Б. П.  Вплив рентгенівського випромінювання на кремнієві МДН–транзистори / Б.П. Коман // Укр. фіз. жур. – 2000. – Т. 45. –№ 9. – С. 1101–1105.
 29. Коман Б.П.  Взаємозв’язок  механічних та електрофізичних властивостей власнодефектних кристалів Cd Hg Te / Б. П. Коман // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – Т. 12. – С. 1018–1025.
 30. Коман Б.П. Вплив альфа-опромінення на кремнієві МОН – транзистори / Б.П. Коман // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2012. – Т. 39. – №1. – С. 88–96.

Патенти на  винахід  та авторські  свідоцтва:

 1. Б.П.Коман, Л.М.Морозов, І.Б. Оленич. Патент на  винахід  № 117139,  25.06.2018. Спосіб  обробки  кремнієвих  МДН-транзисторів.  Львівський національний університет імені Івана Франка.  МПК92018.01 ) H01L21/00  H01L29/00.
 2. Бігун Р.І.,Стасюк З.В., Коман Б.П., Морозов Л.М. Спосіб  отримання  наноплівок  міді. Патент на винахід № 116839. Зареєстровано  10.05.2018. МПК (2018.01)  C23C14/18(2006/01) C23C14/24(2006/01)  C03C17/40(2006/01)  C01 G 3/00 B32 B15/20 (2006/01) B82Y 40/00 B82B 3/00 B05D 3/10(206/01) Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Патент на винахід №110461. Спосіб отримання кремнієвого МДН-транзистора. / Б.П. Коман, Л.М.Морозов.  Зареєстровано  12.01. 2016р. МПК H01L21/26 (2016.01). Львівський національний університет імені Івана Франка.
 4. Патент на винахід №108773  Спосіб виготовлення  кремнієвих МДН-транзисторів / Коман  Б.П., Морозов  Л.М., Монастирський  Л. С. – 10.06-2015р.,  Львівський  національний  університет імені Івана Франка.
 5. Патент № 99369. Україна, МПК (2012). Спосіб зниження концентрації акцепторів / Коман Б.П., Морозов Л. М., Писаревський В. К. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № а 201014881 заявл. 13. 12. 2010 р., опубл. 25. 06. 2012 р., Бюл. № 129.
 6. Патент № 86018. Україна, МПК (2006). Спосіб отримання кремнієвого транзистора / Коман Б.П., Морозов Л.М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№ а 200509623 заявл. 13. 10. 2005 р., зареєстровано 25.03.2009 р.опубл. 25. 04. 2007 р., бюл. №5.
 7. Патент № 77961. Україна, МПК (2007). Спосіб отримання кремнієвого транзистора / Коман Б.П., Морозов Л.М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№ 2004010504 заявл. 22. 01. 2004 р., опубл. 15. 08. 2005 р., бюл. № 8.
 8. Патент № 72308. Україна, МПК. Спосіб отримання кремнієвого транзистора / Коман Б.П., Морозов Л. М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№ 2002087054 заявл. 28. 08. 2002 р., опубл. 15. 02. 2005 р., бюл. №2.
 9. Деклараційний патент № 72073А, МПК. Спосіб отримання кремнієвого транзистора / Коман Б.П., Морозов Л. М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№2003065799 заявл. 23.06. 2003р., опубл. 17. 01. 2005 р., бюл. № 1.
 10. Патент № 86137. Україна, МПК (2009). Спосіб металізації кремнієвих підкладок / Коман Б.П., Морозов Л.М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № а 200708457 заявл. 23.07. 2007 р., опубл. 26. 01. 2009 р., Бюл. № 2.
 11. Патент № 92. Україна, МПК. Спосіб металізації кремнієвих підкладок /  Коман Б.П., Морозов Л.М., Юзевич В.М. (Україна, заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. –№ 2002087053 заявл. 28. 08. 2002 р., опубл. 17. 07. 2003 р.
 12. Авторское свидетельство СССР, №1366872, 5D G 01 B 7/08. Емкосный датчик для измерения толщины напыляемой пленки / Юхимюк Ж.Г., Костышин В.Г.,   Коман Б.П. (Україна, заявник і власник патенту Львівський державний університет імені Івана Франка. –№ 4085720/25–28 заявл. 14. 07. 1986 г., опубл. 15. 01. 1988 г., Бюл. № 2.
 13. Авторское свидетельство СССР, №1456765. кл. 01 В 7/08. Емкосный датчик-свидетель для контроля толщины напыляемой диэлектрической пленки /  Юхимюк Ж.Г., Коман Б.П. (Україна, заявник і власник патенту Львівський державний університет імені Івана Франка. – № 4260631. Заявл. 11. 06. 87 г., опубл. 07. 02. 1989 г., бюл. № 5.
 14. Авторское свидетельство СССР, №1461127 Устройство для измерения толщины напыляемой пленки /  Коман Б.П., Юхимюк Ж.Г. (Україна, заявник і власник патенту Львівський державний університет імені Івана Франка. Заявка №4260318. Заявл. 11. 06. 1987 г., бюл. 2.

 

Біографія

Народився 28.08.1950 р., селище Магерів Львівської обл., Жовківського р-ну.

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка ( 1972 р.). Кандидат фізико-математичних наук (1981 р.), доцент кафедри радіоелектронного матеріалознавства (1983 р.), доктор фізико-математичних наук ( 2015р.).

Працював на кафедрах фізики напівпровідників, радіелектронного матеріалознавства, системного проектування, фізичної та біомедичної електроніки.

Наукові інтереси: напівпровідникова електроніка, комп’ютерна електроніка, технологія напівпровідникових матеріалів, фізика і хімія поверхні, механічні властивості твердотільних структур.

Опублікував: монографію, підручник, три навчальних посібники, понад 150 наукових праць у профільних та міжнародних виданнях. Автор 13 Патентів на винаходи та авторських свідоцтв.

Методичні матеріали

Навчальні посібники, підручники.

 1. Коман Б.П. Основи комп’ютерної електроніки. Підручник. / Б. П. Коман, М.Я.Мисько – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с. ISBN 978-967-656-917-9.
 2. Коман Б.П. Функціональні елементи інформаційних систем на базі напівпровідникової електроніки.  Навчальний посібник / Б. П. Коман – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 798 с.  ISBN 978-966-613-901-9.
 3. Коман Б.П. Лабораторний практикум з напівпровідникової електроніки / Б.П. Коман, М.Я. Мисько.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.– 370 с.  ISBN978-613.
 4. Збірник конкурсних тестових завдань з фізики. / Б.П. Коман, Я.А.Пастирський, О.В.Футей, та ін.). Навчальне видання – 6 видань, доповнених і перероблених ( 1995, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007 роки) – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.
 5. Коман Б.П. Методические указания  к проведению научного семинара “ Магнитные материалы  и приборы “для студентов физического факультета. Львов-1983.-25с.

Розклад