Кіберфізичні системи (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
57Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Сінькевич О. О.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеС-31Сінькевич О. О.

Опис навчальної дисципліни

Промисловість 4.0 (4 індустріальна революція) передбачає широке застосування цифрових технологій для інтелектуального управління, моніторингу здоров'я, аналітики та оптимізації виробничих процесів. Різноманітні математичні методи у поєднанні з апаратним забезпеченням забезпечують можливість як оптимізації, так і діагностики систем у промислових процесах.

В цьому курсі вивчення базових принципів та методик кіберфізичних систем розглядаються:

1. вибрані моделі кіберфізичних систем: динамічні системи, системи неперервного та дискретного часу, гібридні автомати, системи з компонентами ШІ (штучного інтелекту) та контрольні блоки на основі глибинних мереж;

2. математичні методи та основи статистичних методів обробки даних кіберфізичних систем; відкрите програмне забезпечення; вибір оптимальних параметрів кіберфізичних систем;

3. приклади застосування та розробки кіберфізичних систем: системи моніторингу, прогнозування; аналіз майбутніх проблем та викликів у сфері створення кіберфізичних систем.

Освоєння матеріалів закріплюється виконанням завдань в межах лабораторних робіт та самостійного навчання.

Результати навчання:

знати: базові типи кіберфізичних систем та підходи до їх проектування, вибір оптимальних математичних та статистичних підходів до обробки інформації у кіберфізичних системах, можливі та наявні застосунки на базі кіберфізичних систем.

вміти: застосовувати засвоєний матеріал для розробки, підтримки та створення простих кіберфізичних систем.

Рекомендована література

1. Rajeev Alur. Principles of Cyber-Physical Systems (The MIT Press). -2015. – 459 c.

2. Danda B. Rawat, Joel J.P.C. Rodrigues, Ivan Stojmenovic. Cyber-Physical Systems: From Theory to Practice. CRC Press; 1 edition. – 2015. – 588 c.

3. Jürgen Beyerer, Christian Kühnert, Oliver Niggemann. CMachine Learning for Cyber Physical Systems. Springer Vieweg. -2019. – 144 c.

4. Houbing Song Danda Rawat Sabina Jeschke Christian Brecher. Cyber-Physical Systems. Foundations, Principles and Applications. Elsevier, Academic Press. – 2017. – 480 c.

5. Joel J. P. C. Rodrigues, Amjad Gawanmeh. Cyber-Physical Systems for Next-Generation Networks. IGI Global. – 2018. – 308 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму