Прилади і пристрої біомедичної діагностики (176 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Кухарський І. Й.ФеM-51, ФеM-52

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеM-51ст. наук. співробітник Вороняк М. І., доцент Кухарський І. Й.
ФеM-52ст. наук. співробітник Вороняк М. І., ст. наук. співробітник Вороняк М. І.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу – формування уявлення про сучасну медичну техніку, напрями її розвитку, технічне обслуговування та перевірки; створення уявлення про види медичного обладнання, загальні принципи функціонування за призначенням та обслуговування; засвоєння методики отримання діагностично важливої інформації, завади та артефакти, що спотворюють отриману інформацію.

 Результати навчання:

 • знати:
 1. основні особливості живих систем;
 2. фізичні закони і математичні моделі, що вивчають живу матерію;
 3. принципи побудови та функціонування сучасної медичної апаратури;
 4. типи сигналів, методи обробки та класифікації біосигналів;
 5. основні довідкові дані фізичних величин і їх параметри для розробки медичної апаратури.
 • вміти:
 1. використовувати методи та засоби проектування пристроїв обробки медичної інформації;
 2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізико-біологічних експериментів;
 3. пояснювати процеси та явища, які лежать в основі медичної діагностики та терапії.

Рекомендована література

 1. Злепко С.М., Коваль Л.Г., Гаврілова Н.М. та ін. Медична апаратура спеціального призначення. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 160 с.
 2. Туманська Н.В., Барська К.С., Скринченко С.В., Кічангіна Т.М. Рентгенологічні методи дослідження : навчальний посібник – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 82 с.
 3. Туманська Н. В., Нордіо О.Г., Кічангіна Т.М. Методи променевої діагностики : навчальний посібник – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2018. – 143 с.
 4. Витвицька Л.А. Прилади і системи в медичній діагностиці: конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 117 с.
 5. Euclid Seeram, Computed Tomography: Physical Principles, Clinical Applications, and Quality Control – Elsevier Inc., 2016. – 518 р.
 6. Seeram Euclid, Computed Tomography: Physics and Technology – John Wiley & Sons Ltd, 2022. – 157 р.
 7. Brown R. W., Cheng Yu-Ch. N., Haacke E. M., Thompson M. R., Venkatesan R. Magnetic Resonance Imaging: Physical Principles and Sequence Design – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014. – 978 р.
 8. Злепко С.М., Павлов С.В., Коваль Л.Г., Тимчик І. С. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 134 с.
 9. Jonas Francisco Y. Santiago, Positron Emission Tomography with Computed Tomography (PET/CT) – Springer International Publishing Switzerland, 2015. – 135 р.
 10. Gopal B. Saha, Physics and Radiobiology of Nuclear Medicine – Springer Science+Business Media New York, 2013. – 362 р.
 11. Візір В. А., Приходько І. Б., Деміденко О. В. Основи ультразвукового дослідження серця і внутрішніх органів : навч.-метод. посіб. до практ. занять – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 110 с.
 12. Campbell J. Stewart, Mead M. Nathaniel, Human Medical Thermography – CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, LLC, 2023. – 250 р.
 13. Сторчун Є.В., Матвійчук Я.М. Біофізичні та математичні основи інструментальних методів медичної діагностики: Навч. посібник. – Львів: Вид. “Растр-7”, 2009. – 216 с.
 14. Яворський Б. І., Рафа Т. М. Методи та засоби комп’ютерної реконструктивної томографії. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 98 с.