Вельгош Сергій Романович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, заступник декана факультету електроніки та комп'ютерних технологій з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-24

Електронна пошта: velgosh@electronics.lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Автор понад 80-ти наукових публікацій, серед яких понад 20 статей у фахових виданнях.

 • Теоретичні та оптико-люмінесцентні дослідження електронної структури складних галогенідів.
 • Розробка програмного забезпечення, машинне навчання.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. БолестаІ. М. Про механізм росту наноструктур на поверхні СdI2 / І. М. Болеста, І. М. Ровецький, З. М. Яремко, І. Д. Карбовник, С. Р. Вельгош, М. В. Партика, Н. В. Глосковська, В. М. Лесівців / Укр. фiз. журн. – 2015. – Т. 60, № 11. – С. 1144-1150.
 2. Bolesta I.M. Time dependence of the luminescence intensity in CdBr2: AgCl, PbBr2 crystals under N2-laser excitation at room temperature / I.M. Bolesta, B.M. Kalivoshka, I.D. Karbovnyk, V.M. Lesivtsiv, I.S. Novosad, S.S. Novosad, I.M. Rovetskyy, S.R. Velgosh // Materials Science-Poland. – 2014. – Vol. 32, Is. 4. – P. 604-609.
 3. Karbovnyk I. Studies of CdI2–Bi3 microstructures with optical methods, atomic force microscopy and positron annihilation spectroscopy / I. Karbovnyk, I. Bolesta, I. Rovetskii, S. Velgosh, H. Klym // Materials Science-Poland. – 2014. – Vol. 32, Is. 3. – P. 391-395.
 4. Karbovnyk BiI3 nanoclusters in melt-grown CdI2 crystals studied by optical absorption spectroscopy / I. Karbovnyk, V. Lesivtsiv, I. Bolesta, S. Velgosh, I. Rovetsky, V. Pankratov, C. Balasubramanian, A. Popov // Physica B: Condenced  Matter. – 2013. – V. 413. – P.12–14.
 5. Болеста И.М. [и др.] Временная зависимость интенсивности люминесценции кристаллов CdI2-Cd и CdI2-Ag / И.М. Болеста, С.Р. Вельгош, И.Д. Карбовник, В.Н. Лесивцив, И.Н. Ровецкий // Физика твердого тела. – 2012. – Т. 54, вып.10. – С. 1935-1939.
 6. Velgosh S. [et al] First-principles simulations of the electronic density of states for superionic Ag2CdI4 crystals / S. Velgosh, B. Andriyevsky, I. Karbovnyk, I. Bolesta, O. Bovgyra, W. Ciepluch-Trojanek, I.V. Kityk, A.I. Popov // Solid State Ionics. – Vol. 188, 2011. – P. 31-35.
 7. Bellucci S.[et al]. Influence of Silver Clusters on the Light Absorption in CdBr2-Ag Crystals / S. Bellucci, I. Bolesta, I. Karbovnyk, I. Kolych, S. Martyniv, S. Velgosh // Journ of Nanophotonics. – 2010. – Vol. 4. – 049503.

Біографія

Народився 05.06.1972 у м. Львові. У 1989 р. вступив на фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1994 р. (кваліфікація радіофізик). З 1994 р. по 1997 р. навчався в аспірантурі при ЛНУ ім. І. Франка. З 1994 р. по 2000 р. працював молодшим науковим співробітником НДЧ ЛНУ ім. І. Франка. З 2000 р. працює на посаді асистента, а з 2007 р. – доцента кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій. У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук „ Енергетична структура і оптичні спектри кристалів групи A2BX4:A2CdI4 (A=Cs, Ag) та CnH2n+1NH3)2MnCl4 (n=2,3)” за спеціальністю 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків. У 2008 р. отримав вчене звання доцента кафедри радіофізики. Член Вченої ради факультету електроніки. Член Методичної ради факультету електроніки. Член редколегії Збірника наукових праць „Електроніка та інформаційні технології”. Секретар програмного комітету Міжнародної науково-практичної конференції „Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ).

Методичні матеріали

 1. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г. Організація і програми практик. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Радіофізика і електроніка”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 28 с.
 2. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г.Футей О.В. Виконання та оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт : методичні рекомендації [для студентів факультету електроніки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 77 с.

Розклад