Вельгош Сергій Романович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-24

Електронна пошта: velgosh@electronics.lnu.edu.ua

Навчальні дисципліни

Біографія

(05.VI.1972, м. Львів) – радіофізик, канд. фіз.-мат. наук (Енергетична структура і оптичні спектри кристалів групи A2BX4:A2CdI4 (A=Cs, Ag) та CnH2n+1NH3)2MnCl4 (n=2,3), 2003). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1994). У 1994-97 асп., з 2000  ас. каф. радіофізики. Наук. інтереси: теоретичні та оптико-люмінесцентні дослідження електронної структури складних галогенідів. Автор понад 20 наук. праць.

Методичні матеріали

Перелік курсів:

  1. Дискретна математика.
  2. Теорія алгоритмів.
  3.  Алгоритми та структури даних.

Розклад