Лабораторія ядерного практикуму та дозиметрії

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Завідує – Дзендзелюк О. С.

Співробітники

завідувачДЗЕНДЗЕЛЮК Орест Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїКЛИМОВИЧ Юрій Григоровичінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїАЗАРОВА Ірина Миколаївнаінженер 2 категорії