Laboratory of Dosimetry and Radioecological Monitoring

 • About the laboratory
 • Employees
 • Research

Науковий керівник лабораторії Грабовський В. А.

Завдання лабораторії:

 1. організація, технічне забезпечення і проведення дозиметричних і радіоекологічних досліджень
 2. радіомоніторинг довкілля
 3. організація та проведення на належному організаційному та матеріально-технічному рівнях підготовки фахівців за тематикою Лабораторії, зокрема з навчальних дисциплін факультету, інших факультетів Університету та Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
 4. технічне забезпечення дозиметричного контролю умов праці працівників Університету
 5. організаційно-технічна підтримка функціонування радіометричного та дозиметричного обладнання Університету і регламенті роботи.
 6. Вироблення навиків роботи студентів природничих факультетів Університету з дозимет­ричними, вимірювальними, радіометричними приладами та обладнанням.

Employees

Laboratory Chief ManagerOrest DzendzelyukLaboratory Chief Manager

Research

 1. Дозиметричні і спектроскопічні наукові дослідження гамма-, бета- і альфа-випромінювання;
 2. Радіоекологічні і радіомоніторингові дослідження довкілля на стаціо­нарах Університету або на інших об’єктах;
 3. Наукова робота студен­тів, аспірантів і докторантів за тематикою дози­метрії та радіоекологічного моніторингу;
 4. Комп’ютерне моделювання радіо­екологічного стану довкілля;
 5. Дозиметричний контроль умов праці працівників Університету кате­горії «А»