Грабовський Володимир Андрійович

Посада: доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-89

Електронна пошта: volodymyr.grabovskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

радіоекологія довкілля, методи радіологічного контролю, ядерна енергетика та її вплив на довкілля

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Влох О.Г., Грабовський В.А., Некрасова И.М. Влияние естественной оптической активности на поглощающие свойства кристал лов// Физика твердого тела.-1985.Т.27, №5. – С.1300- 1306. Доступне на: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.mathnet.ru/links/8c7538673fb96dcdbffcf57f1b64cd00/ftt1951.pdf http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=ftt&paperid=1951&what=fullt&option_lang=rus
 2. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Investigations of radionuclide contamination in soils of Shatsk National Natural Park (Volyn district, Ukraine) during 1994-2000//Acta Agrophysika. 2002. – P. 105 – 114 KM_C224e-20201228123855 (acta-agrophysica.org)
 3. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Accumulation of radionuclides by mushrooms in the western region of Ukraine//Acta Agrophysika. 2002. – P. 92 – 103. KM_C224e-20201228123855 (acta-agrophysica.org)
 4. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O., Katerynchuk I., Yu. Furgala. Monitoring of radionuclides contamination of soils in Shatsk National Natural Park (Volyn region, Ukraine) during 1994-2001 //Journal of Environmental Radioactivity. v. 72. № 1-2. – Р. 25–33. DOI: 10.1016/s0265-931x(03)00182-6  https://www.researchgate.net/publication/292906410_Monitoring_of_radionuclides_contamination_of_soils_in_Shatsk_National_Natural_Park_Volyn_Region_Ukraine_during_1994-2001
 5. Грабовський В., Дзендзелюк О., Дуцяк Г. Визначення вмiсту Cs-137 в окpемих видах нижчих pослин та гpибiв Шацького нацiонального пpиpодного паpку (Волинська область)//Вiсн. Львiв ун-ту. Сеp. фiзична. 2003. Вип.. 36. – С. 30-33. Microsoft Word – Hrabovskyy_4.doc (lnu.edu.ua)
 6. Kushnir O., Dzendzelyuk O., Hrabovskyy V., Vlokh O. Optical Transmittance of Dichroic Crystals with “Isotropic Point”// Ukr. J. Phys. Opt., 2004, V.5, №1. – p. 1-5. DOI:3116/16091833/5/1/1/2004 (PDF) Optical Transmittance of Dichroic Crystals with “Isotropic Point” (researchgate.net)
 7. Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Дуцяк Г.З., Катеринчук І.М. Радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку (Волинська область)//Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2006, №5. – С. 70-74. Перегляд Радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку (Волинська область) (vntu.edu.ua)
 8. O.S. Kushnir, O.S. Dzendzelyuk, and V.A. Hrabovskyy. Polarized optical transmittance spectra of nonlinear thiogallate crystals near “isotropic point”//Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2007. 10, N 3. P. 48-50. DOI:10.15407/spqeo10.03.048
 9. Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Трофімук А.В. Гамма-випромінюючі радіонукліди в об’єктах Чорногірського масиву Карпат / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Вип. 21.– 2007.– С. 11-16. pdf (uzhnu.edu.ua)
 10. V.A. Hrabovskyy, O.S. Dzendzelyuk and O.S. Kushnir. Monitoring of radionuclide contamination of plants in the western part of Volyn Polissya (Ukraine) during 1994–2007 // Radioprotection, 2009, vol. 44, №5 – Р. 639–645 DOI: 10.1051/radiopro/20095118 Monitoring of radionuclide contamination of plants in the western part of Volyn Polissya \(Ukraine\) during 1994–2007 (radioprotection.org)
 11. Грабовський В. А.Радіонуклідне забруднення грунтів та рослин Українських Карпат / В. А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізика. – 2009. – Вип. 24. – С. 202-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_2009_24_35
 12. A.Solecki, V. Lapchenko, I. Bubniak, V. Hrabovskyy. Environmental radioactivity of the Karadag geotouristic site (Ukraine) // Вісник Львів. ун-ту. Серія фіз. 2009. Вип. 44. – С. 246–254  Microsoft Word – 35_Solecki_pr.doc (lnu.edu.ua)
 13. Volodymyr Hrabovskyy. Monitoring of the changes of 137Cs content in some plants of the western part of Volyn Polesye (Ukraine) during 1996–2007. – In: Nature and landscape monitoring system in the West Polesie region / Ed. by T.G.Chmielewsky & C. Slawinsky. – Lublin: Wydawnictwa PZN Sp.z o.o., 2009. – P. 108-118. (PDF) MONITORING OF THE CHANGES OF 137Cs CONTENT IN SOME PLANTS OF THE WESTERN PART OF VOLYN POLESYE (UKRAINE) DURING 1996–2007 (researchgate.net)
 14. В.А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімук, М. В. Фронтасьєва, Н. І. Сватюк, В. Т. Маслюк. Низькофонові дослідження грунтів та намулів рік Карпат: техногенні та природні фактории // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. Наук.-техн. збірн. Вип. 14. – С.126-134. С. 126–134. c126 (nbuv.gov.ua)
 15. В.А.Грабовський, О.С. Дзендзелюк, А.В. Трофімук. Українські Карпати: 25 років після Чорнобиля //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 29. – 2011. – С. 9-17. 1 29_9-17_Grabovsky (uzhnu.edu.ua)
 16. В. Грабовський, О. Браташ. Оцінка радіоактивних викидів Добротвірської тес (Львівська обл.) та їхнього впливу на довкілля // Електроніка та інформаційні технології. 2011. Випуск 1. – С. 166 –175.  Microsoft Word – 119 Грабовський.doc (lnu.edu.ua)
 17. В. Грабовський, О. Дзендзелюк. Сезонні зміни вмісту 137cs у деяких лікарських та ягідних рослинах західної України.// Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2012. Випуск 58. С. 175–184. Доступне на:  http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/58/3/19/19.pdf
 18. A.Grabovskyi, O. S. Dzendzelyuk, O. S Kushnir. Temporal and seasonal variations of radiocaesium content in some plants from the western part of Ukrainian Polesye, Journal of Environmental Radioacti vity, 2013.– 117. – P. 2-8. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2012.05.025 Доступне на:   https://www.researchgate.net/publication/26467702_Optical_Transmittance_of_Dichroic_Crystals_with_Isotropic_Point
 19. Грабовський В. А.  Особливості забруднення 137Cs ґрунтів, рослин та грибів українських Карпат/ В. А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізика . – 2014. – Вип. 35. – С. 103-108. DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2014.35.103-108  Доступне на: https://www.researchgate.net/publication/329929516_Peculiarity_of_137Ss_contamination_of_soil_plants_and_mushrooms_from_ukrainian_Sarpathians
 20. В. Грабовський, О. Дзендзелюк, А. Трофімук. Забруднення радіоактивним цезієм деяких видів рослин і грибів Карпатського та Шацького Національних Природних парків //Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2014. Випуск 67. С. 173–182. забруднення радіоактивним цезієм деяких видів рослин і грибів карпатського та Шацького національних природних парків | Grabovskyi | Вісник Львівського університету. Серія біологічна (lnu.edu.ua)
 21. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. Динаміка забруднення 137Cs деяких компонент екосистем Шацького національного природного парку. //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 37. – 2015. – C. 146-153. DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2015.37.146-153   Microsoft Word – 146-153_Grabovskyi (uzhnu.edu.ua)
 22. Грабовський В. А., Маслій П.-Р. Експертна система пошуку смартфонів, створена як WEB-додаток на платформі Node.js // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 8. – С.. 66–73. Microsoft Word – 108 Грабовський.doc (lnu.edu.ua)
 23. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С. Особливості застосування технологій вимірювань in situ та ex situ для визначення забруднення ґрунтів 137Cs // Електроніка та інформаційні технології. – 2018. – Випуск 9. – С. 24–31. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.9.24 pdf (lnu.edu.ua)
 24. Volodymyr Grabovskyi, Oleh Martynovych. Facial recognition with using of the Microsoft FACE API service.// Electronics and information technologies. 2019. Issue 12. – 30–38 DOI: https://doi.org/10.30970/eli.12.3 Microsoft Word – 103 Грабовський 2019 _англ._.doc (lnu.edu.ua)
 25. Грабовський В., Мартинович О. Редактор 3D-зображення обличчя, створений з використанням технології KINECT 2.0 // Електроніка та інформаційні технології. 2020. Випуск 14. – С. 36–48. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.14.3  УДК (lnu.edu.ua)
 26. Harshyna, V. Hrabovskyi. Gaming program for the development of children with special needs // Electronics and information technologies. 2021. Issue 15. P. 36–47. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.15.4     УДК (lnu.edu.ua)
 27. Грабовський В.А., Кметь О.Я. Розпізнавання та підрахунok об’єктів на зображенні за допомогою архітектури YOLOv3 // Штучний інтелект, 2021. № 2. – С. 42-53. DOI: https://doi.org/10.15407/jai2021.02.042 Artificial Intelligence – Archive (jai.in.ua)

 

Біографія

дата народження: 17 січ. 1955 р.
освіта:
назва навчального закладу : ЛДУ ім. І.Франка
рік закінчення : 1976
наукова ступінь:
кандидат фіз.-мат. наук
тема дисертації : Взаємодія хвиль у кристалах тіогалату срібла
де відбувався захист : ЛДУ ім. І.Франка
рік захисту : 1989
вчене звання: доцент
рік присвоєння : 1995

З  березня 2021 року науковий керівник Міжфакультетської лабораторії дозиметрії та радіоекологічного моніторингу.

 

Методичні матеріали

Перелік курсів:

Енергетика  і  проблеми  екології;
Радіаційна  фізика  і  екологія;
Проблеми  ядерної  енергетики.
с/к  Радіоекологія;
с/к  Радіонукліди  у  навколишньому  середовищі;
с/к  Прикладна  спектрометрія  йонізуючих  випромінювань;
с/к  Методи  радіологічного  контролю;
с/к  Моніторинг  радіаційного  стану  довкілля;
с/к  Фізичні  основи  радіоекології  та  ядерної  енергетики;
с/к  Радіаційна  безпека.

Розклад