Грабовський Володимир Андрійович

Посада: доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-89

Електронна пошта: volodymyr.grabovskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

радіоекологія довкілля, методи радіологічного контролю, ядерна енергетика та її вплив на довкілля

Навчальні дисципліни

Публікації

1.Влох О.Г., Грабовский В.А., Некрасова И.М. Влияние естественной оптической активности на пяоглощающие свойства кристаллов // Физика твердого тела.-1985.Т.27, №5 – С.1300- 1306

2.Achmanov S.A., Grabovsky V.A.,Zheludev N.I.Linear and nonlinear gyrotropy in silver thiogallate. in: Spectroscopy of nonlinear optical activity in crystals: Nonlinear phenomena in solid-modern topics. – World Scientific p. c. , Singapore, 1985. – P. 258 – 259.

3.Влох О.Г., Грабовский В.А., Некрасова И.М. Влияние осевого сжатия на оптическую активность тиогаллата серебра // Кристаллография.- 1992. Т. 37, вып.1. – С. 220-222.

4.Влох О.Г., Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Визначення ступеня забрудненостi Cs-137 територiї населених пунктiв Львiвської областi// Экотехнологии и ресурсосберение. – Киев. 1994. – N4. – С. 28-35.

5.Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Охріменко С.В. Забруднення Cs-137 деяких представникiв флори Захiдного регiону України//Экотехнологии и ресурсосберение.2000, №2. – С. 60–64.

6.Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Дуцяк Г.З. Гамма-спектрометричне визначення вмісту радіонуклідів у біологічних об’єктах //Фізичний збірник НТШ. 2001, т.;. – С. 382 – 387.

7.Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Investigations of radionuclide contamination in soils of Shatsk National Natural Park (Volyn district, Ukraine) during 1994-2000//Acta Agrophysika. 2002 67. –P. 105 – 114

8.Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Accumulation of radionuclides by mushrooms in the western region of Ukraine//Acta Agrophysika. 2002 67. – P. 92 – 103.

9.Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O., Katerynchuk I., Yu. Furgala. Monitoring of radionuclides contamination of soils in Shatsk National Natural Park (Volyn region, Ukraine) during 1994-2001 //Journal of Environmental Radioactivity. 2004. v. 72. № 1-2 .– Р. 25–33.

10.Чорнобильська катастрофа: контроль радіоактивного забруднення довкілля// Безпека життєдіяльності. 2005, №3. С. 32 – 36

11. V.A. Hrabovskyy, O.S. Dzendzelyuk and O.S. Kushnir. Monitoring of radionuclide contamination of plants in the western part of Volyn Polissya (Ukraine) during 1994–2007 // Radioprotection, 2009, vol. 44, №5 – Р. 639–645

12. Volodymyr Hrabovskyy. Monitoring of the changes of 137Cs content in some plants of the western part of Volyn Polesye (Ukraine) during 1996–2007. – In: Nature and landscape monitoring system in the West Polesie region / Ed. by T.G.Chmielewsky & C. Slawinsky. – Lublin, 2009. – P. 108-118.

13. A. Solecki, V. Lapchenko, I. Bubniak, V. Hrabovskyy. Environmental radioactivity of the Karadag geotouristic site (Ukraine) // Вісник львів. ун-ту. Серія фіз. 2009. Вип. 44. – С. 246–254 Режим доступу

14. V Grabovskyi, O Dzendzelyuk – ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИМІРЮВАНЬ IN SITU ТА EX SITU ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ 137 Cs Збірник наукових праць” Електроніка та інформаційні технології, 2018 Режим доступу

15. В. Грабовський, О. Мартинович РЕДАКТОР 3D-ЗОБРАЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ, СТВОРЕНИЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ KINECT 2.0 // Електроніка та інформаційні технології. 2020. Випуск 14. С. 36–48 Режим доступу

16. A. Harshyna, V. Hrabovskyi. GAMING PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS // Electronics and information technologies. 2021. Issue 15. P. 36–47 Режим доступу

17. Грабовський В. А., Гук С. І. Мобільний додаток “Портал студента”. / Актуальні проблеми фундаментальних наук : матеріали IV Міжнар. наук. конф. – (Луцьк – Світязь, 01 – 05 черв. 2021 р.) – Луцьк: Вежа – Друк, 2021. – С. 183 -185.

18. Грабовський В. А., Кметь О. Я. Розпізнавання та підрахунок об’єктів на зображенні з використанням архітектури YOLO / Актуальні проблеми фундаментальних наук : матеріали IV Міжнар. наук. конф. – (Луцьк – Світязь, 01 – 05 черв. 2021 р.) – Луцьк: Вежа – Друк, 2021. – С. 186-189.

 

 

Біографія

дата народження: 17 січ. 1955 р.
освіта:
назва навчального закладу : ЛДУ ім. І.Франка
рік закінчення : 1976
наукова ступінь:
кандидат фіз.-мат. наук
тема дисертації : Взаємодія хвиль у кристалах тіогалату срібла
де відбувався захист : ЛДУ ім. І.Франка
рік захисту : 1989
вчене звання: доцент
рік присвоєння : 1995

З  березня 2021 року науковий керівник Міжфакультетської лабораторії дозиметрії та радіоекологічного моніторингу.

 

Методичні матеріали

Перелік курсів:

Енергетика  і  проблеми  екології;
Радіаційна  фізика  і  екологія;
Проблеми  ядерної  енергетики.
с/к  Радіоекологія;
с/к  Радіонукліди  у  навколишньому  середовищі;
с/к  Прикладна  спектрометрія  йонізуючих  випромінювань;
с/к  Методи  радіологічного  контролю;
с/к  Моніторинг  радіаційного  стану  довкілля;
с/к  Фізичні  основи  радіоекології  та  ядерної  енергетики;
с/к  Радіаційна  безпека.

Розклад