Грабовський Володимир Андрійович

Посада: доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-89

Електронна пошта: volodymyr.grabovskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

радіоекологія довкілля, методи радіологічного контролю, ядерна енергетика та її вплив на довкілля

Навчальні дисципліни

Публікації

1.Влох О.Г., Грабовский В.А., Некрасова И.М. Влияние естественной оптической активности на пяоглощающие свойства кристаллов // Физика твердого тела.-1985.Т.27, №5 – С.1300- 1306

2.Achmanov S.A., Grabovsky V.A.,Zheludev N.I.Linear and nonlinear gyrotropy in silver thiogallate. in: Spectroscopy of nonlinear optical activity in crystals: Nonlinear phenomena in solid-modern topics. – World Scientific p. c. , Singapore, 1985. – P. 258 – 259.

3.Влох О.Г., Грабовский В.А., Некрасова И.М. Влияние осевого сжатия на оптическую активность тиогаллата серебра // Кристаллография.- 1992. Т. 37, вып.1. – С. 220-222.

4.Влох О.Г., Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Визначення ступеня забрудненостi Cs-137 територiї населених пунктiв Львiвської областi// Экотехнологии и ресурсосберение. – Киев. 1994. – N4. – С. 28-35.

5.Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Охріменко С.В. Забруднення Cs-137 деяких представникiв флори Захiдного регiону України//Экотехнологии и ресурсосберение.2000, №2. – С. 60–64.

6.Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Дуцяк Г.З. Гамма-спектрометричне визначення вмісту радіонуклідів у біологічних об’єктах //Фізичний збірник НТШ. 2001, т.;. – С. 382 – 387.

7.Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Investigations of radionuclide contamination in soils of Shatsk National Natural Park (Volyn district, Ukraine) during 1994-2000//Acta Agrophysika. 2002 67. –P. 105 – 114

8.Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Accumulation of radionuclides by mushrooms in the western region of Ukraine//Acta Agrophysika. 2002 67. – P. 92 – 103.

9.Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O., Katerynchuk I., Yu. Furgala. Monitoring of radionuclides contamination of soils in Shatsk National Natural Park (Volyn region, Ukraine) during 1994-2001 //Journal of Environmental Radioactivity. 2004. v. 72. № 1-2 .– Р. 25–33.

10.Чорнобильська катастрофа: контроль радіоактивного забруднення довкілля// Безпека життєдіяльності. 2005, №3. С. 32 – 36

11. V.A. Hrabovskyy, O.S. Dzendzelyuk and O.S. Kushnir. Monitoring of radionuclide contamination of plants in the western part of Volyn Polissya (Ukraine) during 1994–2007 // Radioprotection, 2009, vol. 44, №5 – Р. 639–645

12. Volodymyr Hrabovskyy. Monitoring of the changes of 137Cs content in some plants of the western part of Volyn Polesye (Ukraine) during 1996–2007. – In: Nature and landscape monitoring system in the West Polesie region / Ed. by T.G.Chmielewsky & C. Slawinsky. – Lublin, 2009. – P. 108-118.

13. A. Solecki, V. Lapchenko, I. Bubniak, V. Hrabovskyy. Environmental radioactivity of the Karadag geotouristic site (Ukraine) // Вісник львів. ун-ту. Серія фіз. 2009. Вип. 44. – С. 246–254

 

H-індекс: 1.

Біографія

дата народження: 17 січ. 1955 р.
освіта:
назва навчального закладу : ЛДУ ім. І.Франка
рік закінчення : 1976
наукова ступінь:
кандидат фіз.-мат. наук
тема дисертації : Взаємодія хвиль у кристалах тіогалату срібла
де відбувався захист : ЛДУ ім. І.Франка
рік захисту : 1989
вчене звання: доцент
рік присвоєння : 1995

роб.адр. : вул. ген. Тарнавського, 107 к.217 Львів 79017

Методичні матеріали

Перелік курсів:

Енергетика  і  проблеми  екології;
Радіаційна  фізика  і  екологія;
Проблеми  ядерної  енергетики.
с/к  Радіоекологія;
с/к  Радіонукліди  у  навколишньому  середовищі;
с/к  Прикладна  спектрометрія  йонізуючих  випромінювань;
с/к  Методи  радіологічного  контролю;
с/к  Моніторинг  радіаційного  стану  довкілля;
с/к  Фізичні  основи  радіоекології  та  ядерної  енергетики;
с/к  Радіаційна  безпека.

Розклад