Технології захисту інформації (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Монастирський Л. С.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеІ-31професор Монастирський Л. С.
ФеІ-32професор Монастирський Л. С.
ФеІ-33професор Монастирський Л. С.
ФеІ-34професор Монастирський Л. С.

Опис навчальної дисципліни

Мета: виклад основ криптології, криптоаналізу, стенографії та фізико-технічних методів захисту інформації.

Завдання: навчити студентів шифрувати/розшифровувати інформацію з допомогою симетричних/асиметричних криптоалгоритмів та засобів стенографії; освоїти фізичні принципи роботи сенсорних систем та систем відеоспостереження, що застосовуються з метою захисту інформації.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття (означення) предмету; фундаментальні принципи криптології, криптоаналізу, квантової криптографії та стенографії; фізичні основи роботи сенсорних систем захисту інформації.

вміти: застосовувати крипто- та стено алгоритми для захисту конкретних інформаційних об’єктів; вміти застосовувати сенсори та відеосистеми для захисту об’єктів;

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: дискретна математика, програмування, електроніка, оптика.

Рекомендована література

  1. О. В. Вербіцкий Вступ до криптології. ВНТА. Львів.1998 – 247с.
  2. Б. Анин Защита компьютерной информации СПБ: БХВ – Санкт-Петербург. 2000. –384с.
  3. Б. С.Люцарев, К. В. Ермаков, Е. Б. Рудный, И. Е. Ермаков. Безопасность компьютерных сетей на основе Windows NT. 1998. –340с. «Сhannel Tr. Ltd»
  4. В. В. Домарёв Защита информации и безопасность компьютерных систем. Diasoft. Киев. 1999. –453с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму