Техніка фізичного експерименту (153 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Максимич В. М.ФеM-31, ФеM-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФеM-31
ФеM-32

Опис навчальної дисципліни

Курс “Техніка фізичного експерименту” є нормативною дисципліною циклу природничо-наукової підготовки.

Мета: виклад основ планування фізичного експерименту, ознайомлення з методами і пристроями вимірювання фізичних величин (розділи: вимірювання електричних фізичних величин (струм, напруга, заряд, і ін.); вимірювання неелектричних фізичних величин.).

Завдання: навчити студентів здійснювати планування і проведення вимірювань фізичних величин різноманітними технічними пристроями з метою використання набутих знань і навиків при виконанні лабораторних робіт з інших дисциплін та під час виконання курсових і дипломних робіт.

 Результати навчання:

  • знати:
  1. Методики планування та проведення фізичного експерименту.
  2. Методи і пристрої вимірювання фізичних величин.
  • вміти:
  1. використовувати отримані знання для планування і проведення фізичного експерименту;
  2. практично виконувати вимірювання фізичних величин і оцінювати точність цих вимірювань;
  3. здійснювати автоматизацію фізичного експерименту.

Силабус: Техніка фізичного експерименту

Завантажити силабус