Системи комп’ютерної математики (122 Комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
108Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Назаркевич  М. А.ФеІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеІм-11професор Назаркевич  М. А.

Опис навчальної дисципліни

Курс присвячений використанню систем комп’ютерної математики  в наукових дослідженнях.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

  • можливості вільної системи  комп’ютерної  математики Scilab;
  • можливості вільної системи аналітичних обчислень Maxima.

вміти:

  • виконувати числові   обчислення на ЕОМ в системі Scilab;
  • виконувати аналітичні обчислення в системі Maxima;
  • поєднувати в своїх дослідженням аналітичні і числові обчислення.

Рекомендована література

  1. Злобін Г.Г. Системи комп’ютерної математики в наукових обчисленнях. Електронна версія — 119 с.
  2. Компьютерная математика с Maxima: Руководство для школьников и студентов /Е.А.Чичкарёв -М.:ALTLinux, 2009. – 233с.:ил. – (Библиотека ALTLinux).
  3. Алексеев Е. Р. Scilab: Решение инженерных и математических задач / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. — М. : ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 269 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму