Розпізнавання образів

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
108Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1048доцент Фургала Ю. М.ФеІ-53

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1048ФеІ-53доцент Катеринчук І. М.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання предмету
Даний курс має на меті ознайомити студентів з теорії розпізнавання образів і
особливостями методів та засобів, що використовуються для вирішення задач
розпізнавання, а також надати необхідні практичні навички з основ розпізнавання
образів . Основою курсу є розгляд сучасних методів розпізнавання образів та їх
програмна реалізація в різноманітних середовищах.
Завдання викладання предмету
Після вивчення цієї дисципліни студент:
повинен знати:
• основні принципи теорії розпізнавання образів за детерміністичного та
імовірнісного підходів;
• основи теорії розв’язувальних функцій та класифікації образів за функціями
відстані;
• основи теорії стохастичної класифікації образів за функціями правдоподібності;
• особливості стохастичної класифікації та розпізнавання оптичних образів;
• основи теорії аналізу оптичних сигналів у лінійній системі;
• оптичні і оптико-цифрові методи та системи обробки зображень і розпізнавання
образів;
повинен вміти:
• розв’язувати задачі класифікації образів з використанням розв’язувальних
функцій та функцій відстані, використовуючи для цього відповідне програмне
забезпечення;
• розв’язувати задачі стохастичної класифікації образів;
• створювати програмні модулі на основі стандартних методів розпізнавання з
бібліотеки OpenCV;
• будувати оптичні схеми когерентно-оптичних процесорів;
Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: «Аналіз та обробка
зображень», «Системний аналіз».

Рекомендована література

Основна:
1. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. – М.: Мир, – 1976. – 536 с.
2. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. – М.: Мир, 1978. – 413 с.
3. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB. – М.: Техносфера, – 2006. – 462 с.
4. Муравський Л.І., Бобицький Я.В., Гаськевич Г.І. Оптичні інформаційні системи: Підручник. – Львів:
СПОЛОМ, 2011. – 200 с.
Додаткова:
1. Капустій Б.О., Русин Б.П., Таянов В.А. Системи розпізнавання образів з малими базами
даних. Львів: СПОЛОМ, 2006, – 152 с.
2. Русин Б.П.. Структурно-лінгвістичні методи розпізнавання зображень в реальному часі. Київ, Наукова думка, 1986. -128 с.
3. Шлезингер М.И., Главач В. Десять лекций по статистическому и структурному
распознаванию образов. Boston/Dordrecht/London Kluwer Academic Publishers, 2001. – 546 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму