Основи інженерії знань (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Опис навчальної дисципліни

Даний курс знайомить із всіма аспектами розробки програмного забезпечення (ПЗ) від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після введення в експлуатацію. Ви детально ознайомитеся із усіма етапами життєвого циклу програмного забезпечення.

Мета: формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для розробки і застосування моделей відображення знань, стратегій логічного виведення, технологій інженерії знань, технологій і інструментальних засобів інтелектуальних систем.

В результаті вивчення дисципліни, студент буде  Знати основні підходи, методи і технології штучного інтелекту; способи розробки і застосування моделей відображення знань; стратегії логічного виведення; технології інженерії знань; технології інструментальних засобів інтелектуальних систем. Вміти писати тести для програми за допомогою відповідних бібліотек для тестування. Використовувати супроводжуючу документацію та писати для розроблюваного проекту. Відслідковувати помилки та баги програм за допомогою відповідного інструментарію. Проектувати програмні системи, враховуючи поняття надійності, доступності та розширюваності. Вміти: проектувати елементи лінгвістичного забезпечення інформаційних систем; розробляти семантичні портали знань; розробляти та застосовувати моделі представлення знань, стратегії логічного виведення, технології інженерії знань, технології і інструментальні засоби побудови інтелектуальних систем; проектувати методи та стратегії виведення у продукційних системах; застосовувати та аналізувати засоби виведення на різних моделях знань, тощо.

Рекомендована література

  1. Люгер, Джордж Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: “Вильямс”, 2005. – 854 с.:ил. – ISBN 5-8459-0437- 4
  2. Рассел, Стюарт, Норвиг, Питер. Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: “Вильямс”, 2007. – 1408 с.: ил. ISBN 978-5-8459-0887-2.
  3. Гаврилова, Т.А., Хорошевский, В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб.: Питер, 2001. – 384 с.:ил. ISBN 5-272-00071-4.
  4. Башмаков, А.И., Башмаков, И.А.Интеллектуальные информационные технологии: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 304 с.: ил. – ISBN 5-7038-2544-Х.
  5. Гладин А.Я., Рогушина Ю.В. Онтологии в корпоративных системах (часть 2) // Корпоративные системы. №1 2006 с. 41-47.
  6. Методи та системи штучного інтелекту: навч. посіб. / укл. Д.В. Лубко, С.В. Шаров. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 264 с.

Силабус:

Завантажити силабус