Fundamentals of engineering knowledge (126 Information systems and technologies)

Type: For the student's choice

Department: optoelectronics and information technologies

Curriculum

SemesterCreditsReporting
54.5Setoff
84.5Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
532Senior Researcher Sveleba S. A.
832Senior Researcher Sveleba S. A.

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
532Senior Researcher Sveleba S. A.
832

Опис навчальної дисципліни

Даний курс знайомить із всіма аспектами розробки програмного забезпечення (ПЗ) від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після введення в експлуатацію. Ви детально ознайомитеся із усіма етапами життєвого циклу програмного забезпечення.

Мета: формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для розробки і застосування моделей відображення знань, стратегій логічного виведення, технологій інженерії знань, технологій і інструментальних засобів інтелектуальних систем.

В результаті вивчення дисципліни, студент буде  Знати основні підходи, методи і технології штучного інтелекту; способи розробки і застосування моделей відображення знань; стратегії логічного виведення; технології інженерії знань; технології інструментальних засобів інтелектуальних систем. Вміти писати тести для програми за допомогою відповідних бібліотек для тестування. Використовувати супроводжуючу документацію та писати для розроблюваного проекту. Відслідковувати помилки та баги програм за допомогою відповідного інструментарію. Проектувати програмні системи, враховуючи поняття надійності, доступності та розширюваності. Вміти: проектувати елементи лінгвістичного забезпечення інформаційних систем; розробляти семантичні портали знань; розробляти та застосовувати моделі представлення знань, стратегії логічного виведення, технології інженерії знань, технології і інструментальні засоби побудови інтелектуальних систем; проектувати методи та стратегії виведення у продукційних системах; застосовувати та аналізувати засоби виведення на різних моделях знань, тощо.