Інновації та підприємництво в ІТ галузі (122 Комп’ютерні науки)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Катерняк І. Б.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФеІ-41Кушнір О. О.
ФеІ-42
ФеІ-43
ФеІ-44

Опис навчальної дисципліни

Курс є обов’язковою навчальною дисципліною для студентів 4-го року бакалаврської програми факультету електроніки та комп’ютерних технологій, яка:

допоможе студентам сформувати краще уявлення про сучасні зміни в економічних цінностях (економіка вражень і четверта індустріальна революція), про те, як перейти від ідеї до інноваційного процесу, як знайти сталу бізнес-модель для свого start-up;

сприятиме розбудові підприємницького світогляду в академічному середовищі, заохочуватиме студентів до творчого мислення, знаходження рішень та виконання дій для вирішення актуальних проблем розвитку.

Студентам будуть представлені теоретичні основи інноваційних процесів, існуючий досвід ведення підприємницької діяльності та практичні методи/інструменти і нові підходи, що застосовуються для побудови компаній та запуску нових продуктів. Концепції, методи, які будуть використовуватися під час навчання, допоможуть студентам бути здатними до креативу, нестандартного мислення («out-of-the-box»), до ефективного спілкування і міждисциплінарної співпраці, пошуку можливостей для розвитку і лідерства, бачення нових проектів і набуття впевненості у започаткуванні власного start-up, за допомогою якого зможуть надати якісний продукт або послугу всім (і кожному), хто її потребує.

Набуті знання і практика їх застосування під час навчання, відпрацювання комунікативних навичок нададуть випускникам факультету конкурентних переваг у їхній професійній діяльності. Сьогодні компанії в Україні, як і в усьому світі, шукають людей, які творчо підходять до вирішення завдань, які здатні використати професійні компетентності та творчий потенціал для впровадження інновацій, що допомагають побачити майбутнє в ІТ сфері, і започаткування власної справи (start-ups), що є рушійною силою до цього майбутнього.

 Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • знати основні засади економіки вражень (англ. experience economy), специфіку 4-х областей економіки вражень (пасивних чи активних, поглинання чи імерсії), принципи проектування та методи посилання пам’ятних (незабутніх) вражень (англ. Experience Enhancers) для розробки бізнес-моделей.
 • перспективи ІТ в четвертій індустріальній революції;
 • теоретичні основи інноваційної діяльності, як працювати в умовах невизначеності і що таке  підприємництво (історія, міфи та сьогодення);
 • що таке user інновації;
 • чітко зрозуміти і пояснити мотиви та передумови для започаткування власної справи (start-ups);
 • як використовується метод «NABC» – ПППК (потреба-підхід-переваги-конкуренція) для оцінки ідеї на предмет інноваційності;
 • для чого потрібна команда і як її збудувати, цінність партнерств;
 • метод ощадливого Start up (анг. Lean Start up), як складається  «канва моделі бізнесу» (англ. business model canvas) і що таке мінімальний життєздатний продукт (англ. minimum viable product – MVP).
 • як працюють фінансові інституції на ринку інвестицій, що таке  венчурний капітал і бізнес-ангели, їх мотиви та  етапи залучення. Фінансування start-ups без залучення інвесторів (т.зв. «бутстрепінг»).

вміти:

 • ідентифікувати свої можливості для започаткування власної справи;
 • оцінити ідею на предмет інноваційного впровадження та перспективи її поширення в бізнесі;
 • зібрати команду, яка мала б перетворити ідею в реальний бізнес-проект, працювати в команді, демонструвати лідерські якості;
 • розробити бізнес-модель для start-up і підготувати концепцію «канву моделі бізнесу»;
 • враховувати та вибрати різні фінансові моделі забезпечення бізнесу;
 • ідентифікувати і визначати потенційних партнерів;
 • побудувати промо-стратегію і презентувати бізнес-проект потенційним інвесторам.

Рекомендована література

 1. I. Katernyak, “Innovation Spring in Tech Startup: momentum to take off = “Інноваційна весна” в технологічних стартапах: моментум для злету” Підручник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 172 с.
 2. I. Katernyak, V. Loboda, “Entrepreneurial Momentum for Sustainable Growth- Sustainable Organizations – Models, Applications, and New Perspectives, Jose C. Sánchez-García and Brizeida Hernández-Sánchez, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.95099. Available from: https://www.intechopen.com/books/sustainable-organizations-models-applications-and-new-perspectives/entrepreneurial-momentum-for-sustainable-growth
 3. C. R. Carlson, W. W. Wilmot, “Innovation: The Five Disciplines for Creating What Customers Want”, New York: Crown Business, 2006.
 4. Ries, Eric (October 2011). “Creating the Lean Startup”. Inc. 33 (8): 56–63.
 5. M.Marmer, B. L. Herrmann, et al. “Startup Genome Report.A new framework for understanding why startups succeed”, Startup Genome, 67 p., 2011.
 6. Pine B. J., Korn K. C. Infinite Possibility: Creating Customer Value on the Digital Frontier / B. Joseph Pine, Kim C. Korn. – Berett-Koehles Publishers, Inc., USA, 2011. – 268 p.
 7. Pine II B. J., Gilmore J. H. The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage / B. Joseph Pine II, James H. Gilmore. – Harvard Business Press, 1999. – 254 p.
 8. Pine II B. J., Gilmore J. H. Welcome to the Experience Economy / B. Joseph Pine II, James H. Gilmore. [Електронний ресурс] // Harvard Business Review, July-August 1998. – https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy
 9. Bulencea P., Egger R. Gamification in Tourism: Designing Memorable Experiences / Paul Bulencea and Roman Egger. – BoD – Books on Demand, 2015. – 198 p.
 10. Innovation – The five disciplines for creating what customers want / Stanford Research Institute, SRI Carlson & Wilmot. – 2006.
 11. Ries E. The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses / Ries Eric. — Crown Publishing, 2011. — P.103.
 12. Blank S. Why the Lean Start-Up Changes Everything / Steve Blank. – Harvard business review. – May 2013.
 13. The New Business Road Test: What entrepreneurs and executives should do before writing a businessplan , John W. Mullins. 2010. – 315 p.
 14. Innovation and Entrepreneurship.John Bessand and Joe Tidd. 2007. – 462 p.
 15. Design-Inspired Innovation. James Utterback et al. 2007. – 259 p.
 16. The Art of Innovation.Tom Kelley et al. 2001 – 307 p.
 17. Where Good Ideas Come From : the Natural History of Innovation. Steven Johnson. 2010.

Матеріали

«Стартап: підготовка до злету» (в рамках інноваційної весни – 2022). Відео презентації лекцій можна переглядати за посиланнями:

 1. Лекція 1 та Лекція 2: 30 березня 2022 року
 2. Lecture 3. Lean Startup. Business model canvas – 4/6/2022
 3. Lecture 4. Value Proposition and Product communication – 4/13/2022
 4. Lecture 5. Raising finance – 4/20/2022
 5. Далі буде…

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус