Колектив факультету електроніки та комп’ютерних технологій підтримав кандидатуру Юрія Фургали на посаду декана факультету

28.03.2024 | 20:29
Колектив факультету електроніки та комп’ютерних технологій підтримав кандидатуру Юрія Фургали на посаду декана факультету

26 березня 2024 року відбулася Конференція трудового колективу факультету електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка. На порядок денний Конференції було винесено питання щодо погодження кандидатури доцента Юрія Фургали на посаду декана факультету електроніки та комп’ютерних технологій. У засіданні взяли участь делегати Конференції, а також Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник, перший проректор Андрій Гукалюк, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський.

Згідно з процедурою, делегати Конференції заслухали й обговорили програму розвитку факультету, яку представив Юрій Михайлович. Надалі усі охочі поставили йому запитання і виступили в обговоренні представленої програми, а після обговорення Конференція погодила кандидатуру доцента Юрія Фургали на посаду декана факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій – один із провідних факультетів Університету у сфері ІТ. Спільнота факультету формує та реалізовує освітні і наукові стандарти у галузі інформаційних технологій і електроніки, а сам факультет є регіональним лідером у сфері знань щодо поєднання апаратних засобів, програмних продуктів та організаційних рішень у галузі інформаційних технологій та електроніки.

Освітній процес на факультеті забезпечують близько 120 викладачів. Сьогодні на факультеті функціонують шість кафедр – кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій, кафедра радіоелектронних і комп’ютерних систем, кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій, кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки, кафедра системного проектування, а також кафедра фізичної та біомедичної електроніки.

Особливу увагу на факультеті приділяють співпраці з ІТ-компаніями та вдосконаленню освітніх програм відповідно до вимог сучасного ринку праці, тож факультет готує фахівців за такими освітніми програмами, як «Інженерія програмного забезпечення», «Високопродуктивний комп’ютинг», «Комп’ютерні науки», «Інформаційні системи та технології», «Електроніка та комп’ютерні системи», «Сенсорні і діагностичні системи».

Важливою складовою освітнього процесу є інноваційні навчальні та науково-дослідні лабораторії, а на факультеті їх чимало – Лабораторія інтелектуальних автономних систем, Лабораторія оптоелектроніки і прикладної оптики, Лабораторія проектування інформаційних систем, Лабораторія радіофізики і комп’ютерних технологій, Лабораторія сенсорної електроніки, Лабораторія електронних систем, Міжкафедральна обчислювальна лабораторія, Міжфакультетська лабораторія дозиметрії та радіоекологічного моніторингу, Науково-дослідна лабораторія НДЛ-19 оптико-електронних приладів,  Науково-дослідна лабораторія НДЛ-20 сенсорики.

Додамо, що відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту Університету та згідно із Положенням про призначення декана факультету у Львівському національному університеті імені Івана Франка Ректор звертається до Конференції трудового колективу факультету з поданням про надання згоди на призначення відповідної кандидатури.

Атестаційно-кадрова комісія Вченої ради Університету перевіряє відповідність кандидатури на посаду декана факультету кваліфікаційним вимогам, встановленим Законом України «Про вищу освіту» (зі змінами) та Статутом Університету, документи, які підтверджують рівень володіння державною мовою, наявність програми розвитку факультету.

У разі надання згоди Конференції трудового колективу факультету щодо призначення на посаду декана факультету, претендент упродовж п’яти робочих днів подає заяву та інші документи, передбачені законодавством. Ректор Університету упродовж 10 робочих днів укладає контракт та видає наказ про призначення на посаду декана факультету.

Пресцентр

 

фото трудовий колектив 1 фото трудовий колектив 2 фото трудовий колектив 3 фото трудовий колектив 4 фото трудовий колектив 5 фото трудовий колектив 6 фото трудовий колектив 7 фото трудовий колектив 8 фото трудовий колектив 9 фото трудовий колектив 10 фото трудовий колектив 11 фото трудовий колектив 12 фото трудовий колектив 13 фото трудовий колектив 14 фото трудовий колектив 15 фото трудовий колектив 16 фото трудовий колектив 17 фото трудовий колектив 18