Писаревський Володимир Костянтинович

Біографія

Народився 2 листопада 1946 року в с. Тарасівка Ярмолинецького району Хмельницької області в родині вчителів. В 1959 році закінчив сім класів Тарасівської семирічної школи і продовжив навчання в Солобковецькій середній школі, яку закінчив 1963 році. У цьому ж році вступив на перший курс фізичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Закінчив фізичний факультет університету в 1968 році і був скерований на роботу в науково-дослідний сектор університету, де працював на інженерних посадах. Після захисту в 1986 році кандидатської дисертації працював на посадах «Провідний науковий співробітник» та «Завідувач лабораторії фотоелектроніки» Інституту прикладної фізики Львівського університету.

Протягом багатьох років керівник науково-дослідних тем та проектів, пов’язаних з розробкою нових напівпровідникових матеріалів та створення елементної бази оптоелектроніки на їх основі. Автор понад 150 публікацій в галузі напівпровідникового матеріалознавства. В даний час завідувач навчальної лабораторії проектування інформаційних систем кафедри системного проектування факультету електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка.