Бучковська Марія Дмитрівна

Посада: асистент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-30

Електронна пошта: mariya.buchkovska@lnu.edu.ua

Публікації

1. Бігун Р. Перенесення заряду в тонких плівках золота в режимі квантового розмірного ефекту / М.Бучковська, Н. Пуголь // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної та експериментальної фізики “Евріка-2011”, 18-20 травня 2011 р. – Львів. – С. C4.

2. Стасюк З.В. Квантове перенесення заряду в ультратонких плівках міді. / М.Д. Бучковська, Р.І. Бігун, З.В. Стасюк // Міжнародна конференція з електроніки “Еліт-2011”, 1-4 вересня 2011.- Смт. Чанадієво. – С. 52.

3. Stasyuk Z.V. Quantum electron transport in ultra thin Cu film / R.I. Bihun, M.D. Buchkovska, Z.V. Stasyuk // Materials of XIII International Conference of Physics and Technology of Thin Metal Films and Nanosystems, 16-21 May 2011 year.– Ivano-Frankivsk, Ukraine. – P. 79.

4. Бігун Р.І. Бучковська М.Д. Квантовий перенос заряду в тонких плівках металів // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної та експериментальної фізики “Євріка-2010”, 19-21 травня 2010 р. Львів, С. D 5.

Розклад