Бучковська Марія Дмитрівна

Посада: доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-30

Електронна пошта: mariya.buchkovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Фізичні явища на поверхні твердих тіл

Навчальні дисципліни

Публікації

  1. Бучковська М.Д. Квантовий розмірний ефект в електропровідності плівок міді нанесених на поверхню підшарів кремнію та сурми / Р.І. Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, Я.А. Пастирський, З.В. Стасюк// Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.–2015.–Т. 13, №1.– Р. 75–84.
  2. Бучковська М.Д. Квазікласичне та квантове перенесення заряду в полікристалічних плівках α – Mn нанометрової товщини/ Р.І. Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2015.– Т. 37, № 10. – с. 1203-1214.
  3. Бучковська М.Д. Вплив підшарів германію на формування плівок хрому / Р.І. Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016. – Т. 14, №2. – с. 285-292.
  4. Бучковська М.Д. Вплив підшарів ґерманію на структуру, електропровідність та оптичні властивості нанорозмірних плівок срібла. / Р. І. Бігун., З. В. Стасюк., О. В. Строганов., М. Д. Бучковська., В. М. Гаврилюх., Д.С. Леонов. // Металлофизика и новейшие технологии. ‑ 2018. ‑ Т. 40, № 5. ‑ с. 601–613
  5. Бучковська М.Д. Вплив особливостей режиму термостабілізації на структуру та електропровідність нанорозмірних плівок міді, золота та срібла. / Р. І. Бігун., З. В. Стасюк.,  М. Д. Бучковська., В. М. Гаврилюх., Д.С. Леонов. // Металлофизика и новейшие технологии. ‑ 2020. ‑ Т. 42, № 12. ‑ с. 1629-1639

Біографія

З 2005р. по 2011р. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка факультет електроніки за спеціальністю фізична та біомедична електроніка. З 2011р. по 2016р. працювала на інженерних посадах кафедри фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки та комп’ютерних технологій. У 2015р захистила дисертаційну роботу на тему “МЕТАЛІЧНИЙ ХАРАКТЕР ПРОВІДНОСТІ В ПІСЛЯПЕРКОЛЯЦІЙНІЙ ДІЛЯНЦІ ТОВЩИН УЛЬТРАТОНКИХ ПЛІВОК МЕТАЛІВ З КУБІЧНОЮ КРИСТАЛІЧНОЮ ҐРАТКОЮ”. У 2016р. мене було прийнято на посаду асистента кафедри фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки та комп’ютерних технологій, де і працюю по сьогодні.

Нагороди

  1. ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ //ВИТЯГ З УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №705/2015

Розклад