Бігун Роман Іванович

Посада: доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-54

Наукові інтереси

Фізичні явища на поверхні твердих тіл. Розмірні ефекти в зразках обмежених розмірів.

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Структура та електропровідність тонких плівок металів / М.М. Козак, Р.І. Бігун, Б.Р. Пенюх [та ін.] // Фізика та хімія поверхні.– 2011.– том.12, №3.– с.602-605.

2. Низькотемпературні електропровідність та термоелектрорушійна сила плівок міді нанометрової товщини / З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, Ю.А. Куницький [та ін.] // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2011.– Т.9, №3.– с.513-519.

3. Бігун Р.І. Низькотемпературні електропровідність та термоелектрорушійна сила плівок золота нанометрової товщини / Р.І. Бігун, Ю.А. Куницький, О.Є.Кравченко. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2011.– Т.9, №4.– с.505-512.

4. Бігун Р. Перенесення заряду в тонких плівках золота в режимі квантового розмірного ефекту / М.Бучковська, Н. Пуголь // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної та експериментальної фізики “Евріка-2011”, 18-20 травня 2011 р. – Львів. – С. C4.

5. Бігун Р.І. Дослідження омічних контактів до карбіду кремнію / Р.І Бігун, Р.Я. Кудрик // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної та експериментальної фізики “Евріка-2011”, 18-20 травня 2011 р. – Львів. – С. C19.

6. Стасюк З.В. Квантове перенесення заряду в ультратонких плівках міді. / М.Д. Бучковська, Р.І. Бігун, З.В. Стасюк // Міжнародна конференція з електроніки “Еліт-2011”, 1-4 вересня 2011.- Смт. Чанадієво. – С. 52.

7. Stasyuk Z.V. Quantum electron transport in ultra thin Cu film / R.I. Bihun, M.D. Buchkovska, Z.V. Stasyuk // Materials of XIII International Conference of Physics and Technology of Thin Metal Films and Nanosystems, 16-21 May 2011 year.– Ivano-Frankivsk, Ukraine. – P. 79.

8. Bihun R.I. Size effect in optical properties of thin metallic Au films. / R.I. Bihun, Z.V. Stasyuk, O.E. Kravchenko [etc.] // Materials of XIII International Conference of Physics and Technology of Thin Metal Films and Nanosystems, 16-21 May 2011 year. – Ivano-Frankivsk, Ukraine. – P. 80.

9. Бігун Р.I. Розмірний ефект у оптичних властивостях тонких плівок золота / Р.I. Бігун, З.В. Стасюк, O.Є. Кравченко [та ін.] // LUMCOS.– 2011.– 14-18 листопад 2011.– С. 58.

Методичні матеріали

1. З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, А.В. Бородчук., М.М. Козак., Б.Р. Пенюх. Лабораторний практикум з фізичної електроніка. Під загальною редакцією проф. Стасюка З.В.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.- 261 с.

Розклад