Бігун Роман Іванович

Посада: доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-54

Електронна пошта: roman.bihun@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: electronics.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Фізичні явища на поверхні твердих тіл. Розмірні ефекти в зразках обмежених розмірів.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. I. Bihun, Z.V. Stasyuk, O.A. Balitskii. Crossover from quantum to classical electron transport in ultrathin metal films. Physica B. 2016. Vol. 487.  P. 73-77.
 2. Бігун Р. І., Гаврилюх В. М., Стасюк З. В., Леонов Д.С. Перенесення заряду в полікристалічних плівках Pd нанометрової товщини. Металофізика та новітні технології. 2016. Т. 38, № 3.  Р. 329– 340.
 3. Бігун Р.І., Бучковська М.Д., Гаврилюх В.М., Стасюк З.В, Леонов Д.С. Вплив підшарів германію на формування плівок хрому. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2016. Т. 14, № 2. Р. 285 – 292.
 4. Бігун Р.І., Гаврилюх В.М., Коман Б.П., Пастирський Я.А., Стасюк З.В, Леонов Д.С. Вплив підшарів германію на перенесення заряду в тонких плівках хрому нанометрової товщини. Металофізика та новітні технології.  2016. Т. 38, № 9. Р. 1171 – 1179.
 5. Р. І. Бігун. З. В. Стасюк, О. В. Строганов, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, Я. А. Пастирський, Д. С. Леонов. Вплив підшарів германію на металізацію плівок срібла. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2017. Том 15, № 1. Р. 15–26.
 6. Бігун Р. І., Стасюк З. В., Строганов О. В., Леонов Д.С. Перколяційний перехід та оптичні властивості тонких плівок золота. Металофізика та новітні технології. 2017. Т. 39, № 6. Р.743 – 752.
 7. С. В. Дукаров, С. И. Петрушенко, В. Н. Сухов, Р. И. Бигун, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов. Переохлаждение при кристаллизации тонких слоев сплава Bi+7 мас.% Sn, находящихся  в контакте с кристаллической медью. Металофізика та новітні технології. 2017. Т. 39, № 9. Р. 901 – 918.
 8. P. Koman, R.I. Bihun, O.A. Balitskii. Effect of combined radiation processing on parameters of Si-based MOS transistors. Radiation Effects and Defects in Solids. 2017. Vol.172, Issu 7-8.– P. 1-10. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10420150.2017.1371169?journalCode=grad20
 1. Бігун Р. І., Стасюк З. В., Строганов О. В., Леонов Д.С. Вплив підшарів германію на оптичні властивості нанорозмірних плівок міді. Металофізика та новітні технології. 2017. Т. 39, № 9. Р.1173 – 1182.

Біографія

У 2003 році закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. В тому ж році поступив до аспірантури, яку успішно закінчив у 2006 році. У 2007 році по конкурсу був обраний на посаду асистента кафедри фізичної та біомедичної електроніки. В жовтні 2008 року захистив дисертаційну роботу  на тему “Розмірні ефекти в електронних властивостях тонких плівок металів, нанесених на діелектричні та слабопровідні підкладки“. У 2011 році був обраний за конкурсом на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2012 році було присвоєне звання доцента цієї ж кафедри. У 2015 році вступив до докторантури, де і навчається по сьогоднішній день.

Методичні матеріали

 1. Стасюк З.В., Козак М.М., Пенюх Б.Р., Павлик Б.В., Пастирський Я.А., Бігун Р.І. Фізична електроніка. Лабораторний практикум. Частина 1.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.-114 с.
 2. З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, А.В. Бородчук., М.М. Козак., Б.Р. Пенюх. Лабораторний практикум з фізичної електроніка. Під загальною редакцією проф. Стасюка З.В.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.- 261 с.
 3. О.М. Бордун., Р.І. Бігун., Я.А.Пастирський., І.Й. Кухарський. Eкспериментальні методи фізичної та біомедичної електроніки. Львівський національний університет імені Івана Франка.– 2011.– С.215.
 4. З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, М.М. Козак., Я.А. Пастирський., Б.Р. Пенюх. Вакуумна та плазмова електроніка. Лабораторний практикум. За заг. ред. Проф. З.В. Стасюка.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 427 с.

Розклад