Загальна фізика (МНЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348професор Половинко І. І.ФеM-21, ФеM-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеM-21професор Половинко І. І.
ФеM-22професор Половинко І. І.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни: переставлений курс покликаний  ознайомити студентів з   питаннями, пов’язаними з. джерелами променевої енергії, принципом Гюйгенса, дифракцією Фаунгофера від щілини,дисперсією світла, заломленням і відбиванням на сферичній поверхні, заломленням світла в тонкій лінзі, оптичною силою,різноманітними оптичними пристроями зокрема лупою, мікроскопом і телескопом. Даються поняття поляризації світла, оптичної пірометрії. Пояснити досліди Резерфорда, взаємодію електронів з речовиною. Пояснюється студентам суть копускулярно – хвильового дуалізму,походження спектрів випромінювання  атомів водню. Подається опис атома водню у кантовій теорії, складих атомів, заповнення енергетичних рівнів. Дати розуміння поведінки складних ядер,  дейтрона. Пояснити класифікацію ядерних перетворень

Результати навчання:

знати: Будову і властивості джерел променевої енергії. Принцип Гюйгенса та модель дифракції Фаунгофера від щілини. Основи дисперсії світла. Заломлення і відбивання на сферичній поверхні Заломлення світла в тонкій лінзі. Оптична сила. Поляризацію світла. Оптичну пірометрію Досліди Резерфорда Взаємодію електронів з речовиною. Суть копускулярно – хвильового дуалізму, походження спектрів випромінювання  атомів водню. Пояснення властивостей атом водню у кантовій теорії,властивості складних атомів. заповнення енергетичних рівнів. Основи теорії складних ядер, класифікацію ядерних перетворень. Одиниці що використовуються в дозиметрії. Фізичну, хімічну та біологічну дію іонізуючого випромінювання

  • повинен вміти

Користуватись  джерелами променевої енергії. На основі уринцип Гюйгенса і фотмули Фаунгофера розраховувати дифракційні та інтерференційні задачі.
Визначати параметри дисперсії світла у речовині. Вимірювати показники заломлення і відбивання на сферичній поверхні. Використовувати формули заломлення світла в тонкій лінзі. Розраховувати оптичну сила для окулярів, лупи та інших пристроїв. Визначати . властивості та отримувати  поляризоване світло. Працювати з  оптичними пірометрами Пяснити оосліди Резерфорда, взаємодію електронів і нуклонів з речовиною.  Отримувати та пояснювати спектри випромінювання  атомів. Розраховувати структуру та заповнення енергетичних рівнів складних атомів. Працювати з дозиметричними приладами, джерелами іонізуючого випромінювання, визначати їх властивості та дози випромінювання.