Сучасні парадигми програмування (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Паночко Г. І.ФеС-31, ФеС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-31Паночко Г. І.
ФеС-32Паночко Г. І.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни знайомство та засвоєння деяких основних парадигм програмування, їх практичне застосування при розв’язанні задач, пов’язаних із системами штучного інтелекту.

Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення та застосування декларативної (функціональне та логічне програмування) та імперативної (процедурне, структурне, об’єктно-орієнтоване програмування) парадигм.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основи логічного та функціонального програмування, основні конструкції мов програмування Prolog та LISP.

вміти: застосовувати логічний, функціональний, об’єктно-орієнтований та процедурний стилі програмування при розв’язуванні програмістських задач

Рекомендована література

  1. Братко И. Программирование на языке PROLOG для искусственного интеллекта. М.: Мир, 1990.
  2. Марселлус Д. Программирование экспертных систем на Турбо-Прологе, М., Финансы и статистика,

1994.

  1. Душкин Р. В. Функциональное программирование на языке Haskell. М.: ДМК Пресс, 2007.
  2. Душкин Р. В. Справочник по языку Haskell. М.: ДМК Пресс, 2008.
  3. Душкин Р. В. Практика работы на языке Haskell. М.: ДМК Пресс, 2009.
  4. Роганова Н. А. Функциональное программирование, 2002.
  5. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования – СПб.: Питер-ДМК, 2001.
  6. Буч. Г. , Рамбо Дж. , Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя –М.: ДМК, 2000.
  7. Хемраджани А. Гибкая разработка приложений на Java с помощью Spring, Hibernate и Eclipse. —М.:Издательский дом “Вильямс”, 2008.— 352 с.

 

Матеріали

Електронний курс знаходиться в середовищі електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка за посиланням https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3712

Силабус:

Завантажити силабус