Проектування МЕМС для інтелектуальних систем

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
98Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Бабич О. Й.ФеІ-54

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІ-54доцент Бабич О. Й.

Опис навчальної дисципліни

Мікроелектро-механічні системи (МЕМС) – це інтегровані чи мікропроцесорні системи, які комбінують електричні та механічні компоненти, виготовлені за технологіями, сумісними з технологіями інтегральних схем з розмірами від мікрометрів до декількох міліметрів, а наявність зв’язків між актюаторами, давачами та системою оброблення дає змогу відчувати та контролю-вати навколишнє середовище.

Така широка проблематика висуває нові завдання перед розробниками мікроелектро-механічних систем, зокрема: розроблення нових та модифікація наявних методів, засобів, підходів і технологій проектування гетерогенних систем, інтеграція програмних систем, призначених для виконання завдань з різних галузей науки та техніки, дослідження взаємного впливу елементів мікросистеми та їхнього розміщення на одному напівпровідниковому кристалі, дослідження впливу технологічних параметрів на вихідні конструктивні параметри інтегральних елементів тощо.

У курсі проаналізовано вищенаведені завдання та запропоновано можливі способи виконання деяких з них.

Результати навчання:

  • знати: основні поняття предмету, викладені у програмі курсу: основи проектування МЕМС; аналіз сучасного стану інформаційних технологій аналізу та синтезу МЕМС; розроблення методів і моделей базових елементів для компонентного рівня проектування МЕМС для інтелектуальних систем; Результати аналізу та синтезу елементів МЕМС.

  • вміти: самостійно проводити проектування мікроелектронних систем.

Рекомендована література

  1. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних систем на компонентному рівні: Монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 192 с.

  2. Автоматизація проектування мікроелектронних систем. Лабораторний практикум: навч. посібник / Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Мельник М.Р., Лобур М.В. – Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2011 – 148 с.

  3. Конюхов А.В. Основы анализа конструкций в ANSYS. – Казань: Издательство Казанского государственного. университета., 2001.-102 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму