Квантова фізика та обчислення (122 Комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Болеста І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Болеста І. М.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні знання, які стосуються обчислень з врахуванням сучасного рівня розвитку науки, зокрема, квантової фізики.

Зокрема, розглядаються різні підходи до формалізації процесу обчислення: алгебра Буля, машина Тюрінга та лямбда – обчислення Черча. Аналізується поняття біта та квантового біта. Розглядаються підходи для опису квантових логічних елементів та квантових схем: надщільного кодування та  телепортації. Обговорюються особливості алгоритмів та мови для квантового програмування.

Метою вивчення курсу є одержання аспірантами знань з новітнього напрямку розвитку  – квантової інформатики,  яка сформувалася в останні 20 років на основі класичної теорії інформації, інформатики та квантової механіки. Вивчення курсу сприятиме формуванню  сучасного наукового світогляду аспірантів.

Після завершення цього курсу студент буде

Знати:

 • кубіти – як основне поняття квантової інформатики;
 • опис стану та динаміки системи у квантовій механіці;
 • квантово-механічні вимірювання;
 • формування простору багатьох кубітів (тензорний добуток);
 • основні однокубітові та двокубітові квантові логічні елементи;
 • квантові мережі;
 • використання заплутаних та суперпозиційних станів для розв’язання задач інформатики (надщільне кодування, телепортація);
 • основні квантові алгоритми;
 • особливості мов програмування для квантових обчислень.

Вміти:

 • описати стан та динаміку  квантово-механічних систем;
 • визначити стан системи після вимірювання;
 • формувати простір багатьох кубітів;
 • застосувати дію одно- та двокубітових квантових елементів;
 • пояснити принципи надщільного кодування та квантової телепортації.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовые компьютеры. Москва. Мир. 2006. 824 с.
 2. Валиев К.А., Кокин А.А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность. Ижевск. РХД. 2001. 352 с.
 3. Китаев А., Шень А., Вялый М. Классические и квантовые вычисления. Мщсква. МЦНМО 1999. 186 с.
 4. Nakahara M. Ohmi t. Quantum computing: from linear Algebra to physical realization. Boca Raton London, New York. 2008. 416 p.
 5. Стин Э. Квантовые вычисления. Ижевск. РХД. 2000. 112 с.
 6. Ткачук В.М. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів:ЛНУ ім.І.Франка, 2011.

 

Допоміжна література:

 1. Кулик С.П. Физические основы квантовой информации. Конспект лекций. Доступно по адресу skulik@qopt.phys.msu.ru/
 2. Крохмальський Т. Квантові комп’ютери: основи й алгоритми (короткий огляд). Журнал Фізичних Досліджень. 2004 Т.8, №1. С. 1-15.
 3. Емельянов В.И. Конспект лекций по основам квантовой физики и квантовых вычислениях. Москва. 2009.
 4. Качаев И.А. Квантовые вычисления. Препринт ИФВЭ Протвино. 2001. 24 с.
 5. Гайнутдинова А.Ф. Квантовые вычисления. Методическое пособие. Казань.
 6. Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. Львів: Літопис, 2004.- 544 с.
 7. Кайку М. Майбутнє розуму. Львів: Літопис, 2017.- 408 с.
 8. Ллойд С. Програмуючи всесвіт. Квантовий комп’ютер та майбутнє науки. Харків. Вид.-во «Клуб сімейного дозвілля». 2019.

Силабус:

Завантажити силабус